Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

İdrak məktəbinin Konstruktiv təlim mərkəzinin “İnnovativ təhsil proqramı”nın təqdimi.

Picture1

“İnnovativ  təhsil  proqramı”nın  önəmli  bölmələrindən  biri    müəllimlərin   təlimini   yeni  təhsil  startegiyaları  ilə  aparılmasıdır.  Bu treninqlərdə  iştirak  edən  müəllimlər  öytətməyi   və anlam  yollarını  qurmağı   öyrənərək  öz    dərslərini   innovativ   yolla   qurmuş  olacaqlar .

Bütün  fənlər  üzrə  yeni   təlim   strategiyası   olan    «Konstruktiv   yanaşma   ilə  interaktiv  təlim»    treninqlərində  istifadə  olunan    müəllimin    iş  kitabının   çəkisi nəzəri   cəhətdən   30%,    praktik  ,  əməli  cəhətdən      70%     təşkil  edir.   Treninqin  keçirilməsində  məqsəd  müəllimləri  yeni  təlim  texnologiyalarına  yiyələndirmək,  müəllim – şagird  münasibətlərini yenidən qurma   yollarını  öytərmək   və  ən əsası  şagirdləri  öyrənməyi  öyrətmə  yollarına   yiyələndirməkdir.  Treninqdən  keçən  hər  bir  müəllim öz  dərslərini     İKT    və  pedaqoji  texnologiyalar ilə  bir  vəhdətdə  qura  biləcəklər.  Müəllimlər  dərslərində   şagirdlərin  yüksək  idrak  bacarıqlarından  olan  fərqləndirmək, qabaqcadan  görmək  ,  tətbiq  etmək  , öz  təcrübəsindən  istifadə  edərək  yeni  biliklər  yaratmaq  ,  yeni  ideyalar  vermək  ,  biliklərin    ortaq  cəhətlərini  tapmaq  və  s. kimi  bacarıqların   necə  yaradılması  yollarını  öyrənəcəklər.

Hər  bir  yeniliyə  meyilli  olan  müəllim   treninq ( tarix )  üçün  hazırlanmış   “ Müəllimin iş  kitabı”nın mündərəcatı  ilə  burada  tanış  ola bilər.  Treninq 2013-2014

Baxış: 1569

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe