Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘məntiqi suallar’

Kimya dərslərində biliklərin mənimsənilməsindən yaradılmasına gedən yol.

 

 Kamala Tomayeva

kamalaBakı şəhəri 126  № -li məktəbin kimya müəllimi

Bu məqalə 18-21.05.17  Turkiyede Kuşadasında keçirilən beynəlxalaq konfransda təqdim edilmişdir http://2017.icres.net/

Natamam orta məktəbdə  kimya biliklərinə çox az vaxt  ayrılıb. Lakin  kurikulum proqramlarında  fənnin  baza bilikləri  qısa müddət ərzində şagirdlərə çatdırılması nəzərdə tutulub   Proqram əsasında  yazılan dərsliklərdə mövzuların bir -biri ilə əlaqəsi  isə zəifdi.

Dərslikdə  verilən biliklərin sistemli şəkildə öyrənilməməsi, biliklərin hazır şəkildə ötürülməsi   şagirdləri həmin bilikləri  əzbərləməyə məcbur edir.

Bu problemin  aradan qaldırması üçün bir sıra   dəyişiklik  edilməlidir ki şagirdlər  düşünərək   öyrənməyi  bacarsınlar. Bunlar:

  • Natamam orta məktəbdə kimya  biliklərinə verilən saatların artırılmasdır. Bu gələcək biliklərin  bunövrəsinin  möhkəmləndirilməsi  deməkdir.
  • Dərsliklər sadə , anlamlı  dillə yazılmalı və  biliklər tamlıq sistemində  bir-biri ilə əlaqəli  olmlıdır . Mövzu uzrə tapşırıqlar bilik yönumlu ilə yanaşı, düşündürücü, əməlli olmalıdır . Şagirdlər  verilən dərs materialı özununkuləşdirib  dərinləşdirər,yəni , artıq əzbərləməz.   Alınan bilikləri hansı biliklərlə uzlaşdırmaq,  əvəz etmək  və  yaradılan biliklərin praktiki  tətbiqi haqqında duşunər.
  • Təcrübələrin şagirdlər tərəfindən  aparılması  effektli nəticələri  verə bilər. İnternet  resusurslarından  istifadə zamanı  şagirdlərin  duşunməsinə,yaradıcı  çalışmasına  şərait yaratmaq lazımdır.
  • Təlimə maraq yaratmaq üçün konstruktiv öyrənmə mühiti yaradılmalı, interaktiv müzakirələr təşkil edilməlidir.

Read the rest of this entry »

Baxış: 1170

Təhsildə dəyişiklik və innovasiya


Tahirli Aytən

Akademik Zərifə Əliyev adına lisey

Bakı Azərbaycan

                                      qaziantep, beynəlxalq sempozium   
Bu məruzə  http://www.icits2012.6/. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMUnda edilmişdi.

Annotasiya:

Bu məqalə ənənəvi  təhsildə yanaşmanını dəyişməsinə, şagirdlərin tarix dərsində interaktiv və konstruktiv fəaliyyətlərinin  qurulmasından bəhs edir.

 

Acar sözlər: innovasiya, interaktivlik, konstruktivlik, düşüncə, müxtəliflik, kompetensiya, müqayisə, məntiqi suallar, əsaslandırma, fərziyələr.

Hər bir inkişafda olan cəmiyyətin əsas meyarlarından birini də tədris təşkil edir. Cəmiyyətə, dövlətə savadlı öz işini mükəmməl bilən yaradıcı kadrlar lazımdı. Heç şübhəsiz bu baxımdan zamanın tələblərinə uygun olan müəllim kadrlara böyük ehtiyac var və onların peşəkar hazırlığı  daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Müasir tədris texnologiyalarını bilmədən yüksək səviyyəli müəllim olmaq olmaz.

XXI əsrdə işləyən müəllim ənənəvi tədrisi dəyişməlidir. Niyə? Çünki ənənəvi

Read the rest of this entry »

Baxış: 2693
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe