Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘epistemoloji pedaqogika’

Müəllimdən müəllimə

2. Təfəkkürün inkişafı və Əbdül Əlizadənin “İdrak prosesləri və hisslər” (psixopedaqoji məsələlər) Bakı-2006

kitabından incilər və şərhlər

Fatma xanım Bünyatova

Müasir təhsil konsepsiyası təfəkkürün inkişafını şagirdlərin əqli inkişafının başlıca məqsədi sayır. (səh.82)

Təfəkkür hafizədən və təxəyüldən aşağıdakı xüsusiyyətlərlə fərqlənir.

Onun bəzi xüsusiyyətləri:

  • Sosial cəhətdən şərtlənir;
  • Bilavasitə nitqlə bağlıdır;
  • Mühüm olanın (mahiyyətinin) axtarılması və kəşfi prosesidir;
  • Gerçəkliyin analiz və sintez yolu ilə vasitəli və ümumiləşmiş inkişaf prosesidir.(səh.82) Read the rest of this entry »
Baxış: 3119
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe