Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Archive for the ‘Nəşrlər’ Category

Язык математики

Фатма ханум Бунятова


Представленная вам книга «Язык математики» предназначена для детей дошкольного возраста. Книга на двух языках – на азербайджанском и русском. Эта книга была утверждена Министерством образования Азербайджана в 1994 году и была одним из первых пособий  для развития  мышления дошкольников.  В 2018 году книга вышла во второй раз, но уже в сокращенном виде на Азербайджанском языке.

 Эта книга — бессловесная книга. Учение  здесь происходит  при помощи показательных знаков героев сказок: показываем, делаем вместе, укрепляем свои знания , затем:  продолжайте и творите самостоятельно.

Read the rest of this entry »Baxış: 1468

«KONSTRUKTİV TƏLİM: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr» kitabı

kitab uz

 

   «KONSTRUKTİV TƏLİM: mahiyyət,  prinsip,  vəzifələr  və  dərslərdən  nümunələr»  kitabı  2008-ci  iləd  çap  edilən  zaman  bu  təlim    geniş  pedaqoji  ictimayətə  tanış  deyildir.  Bu  gün  artıq   konstruktiv  təlimin  əsasları  təhsilimizin  aparıcı prioritetlərindən biridir.   Yaddaşa  istiqamətlələnmiş  dərslərdən   təfəkkür  inkişaflı dərslərə   keçid  yollarını  hər  bir innovativ  müəllim   bu  kitabda  tapa  bilər.  Oxucuların çoxsaylı xahişi  ilə kitabın elektron versiyasını  szilərə təqdim edirik.

20 il öncə ənənəvi  təhsil  sisteminə bir alternativ kimi yaratdığım  “İdrak  məktəbi”  və           bu günə   qədər onun sıravi müəllimlərindən biri  olaraq  məqsədim şagirdlərdə  təkcə  bilik ,  bacarıq        və  vərdiş  yaratmaq  deyil, eyni zamanda hər  bir  şagird  təfəkkürünü düşüncə yoluna Read the rest of this entry »Baxış: 2579

Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr

2012-11-15 13.17.00 İnnovativ texnologiyalara Azərbaycan təhsilində yol acıldığına görə «Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr» kitabını hissə- hissə çap eləməyi qərarına gəldik.

 February 25th, 2010 | Author:  | Edit

Yaradıcı müəllim Fatma xanım Bünyatovanın bu kitabına konstruktiv təlimlə bağlı fikirlərini əks etdirən məqalələr daxildir. Birinci fəsildə müəllif interaktiv texnologiyanı ənənəvi pedaqogikanın alternativi kimi dəyərləndirir, interaktiv texnologiyanın istiqamətlərini və yeni texnologiyalara verilən tələbləri şərh etmişdir. İkinci fəsildə konstruktiv təlimin fəlsəfəsi, mahiyyəti və məqsədi açıqlanmış, elmi əsasları və prinsipləri təhlil olunmuşdur. Bu təlimlə işləyən müəllimin və şagirdlərin rolu üçüncü fəsildə aydınlaşdırılır. Konstruktiv təlimin prinsipləri və belə təlimlə Read the rest of this entry »

Baxış: 2175

Simulation Learning Based On Formal-Logical and Fuzzy Logics

Fatma Khanim Bunyatova ( fatmaxanum@rambler.ru )
Intellect School, Baku, Azerbaijan
Gulbala Salamov ( gulbala.salamov@metu.edu.tr ) Department of Computer Education & Instructional Technology, METU, Ankara, Turkey
Bu məqalə Yaponiyada və Türkiyədə kecirilən Beynəlxalq konfranslarda təqdim edilmişdi. Məqaləyə beynəlxalq səviyyədə olan maraq  bu məqalənin ingilis variantında sayta yerləşdirməyə qərara gəldik. Tezliklə bu məqalənin Azərbaycan və rus variantını dəyərli oxucularımıza   catdıracağıq.

Abstract:
Computerization of schools and the introduction of ICT into the education process increased the possibilities of the school. These possibilities of ICT in essence have not changed the traditional role of teacher and student. The teacher, taking advantage of these technologies expands the knowledge transferred, with an emphasis on visual memory, the preservation of knowledge in memory, but not on cognition of that knowledge .To reach the desired level of time, students need to spend the next change in the learning process. Change the way of learning, from the position of the transfer of knowledge to pass on the position of constructive learning. Construct knowledge logically. Construct the model structures of the knowledge content. Model of knowledge is built on logic integrity of Piaget and fuzzy logic of Zadeh. Consequently, these 3 principles are changing form of learning. Instead of obtaining knowledge conditions are created for their design based on existing knowledge.

Key words: higher level, cognition, formal-logical, fuzzy logic , construct knowledge, Simulation, modeling, substitution;
Demands Of Society From Today’s School
Computerization of schools and the introduction of ICT into education process increased the possibilities of the school. But despite the transfer of computer technology and ICT in learning they can not transform education to higher level. They are only technical means Read the rest of this entry »

Baxış: 2100

Constructive approach in the education

  Tarana Aliyeva, Art Gymnasium of the Republic of Azerbaijan
                               e-mail : terane .aliyeva  1963@mail.ru
                 Yagut Azimzade, Art Gymnasium of the Republic of Azerbaijan
                                               e-mail :azimzade.yaqut@gmail.com
                                                                 http://www.icits2012.org/

Abstract:

This article focuses on the constructive approach in training and development of intelligence

At the present-day world for the development of the modern society creative, independent, free-minded and progressive individuals are to be brought up and trained. In order to achieve this objective the fundamental reforms are carried out in the education system in Azerbaijan Republic. Since 2008, application of the new educational standards — Curriculum system activated this transition process. These changes are not able to develop the students’ creativity, independency, free thinking. Thinking, thoughts could be developed if there is sequence works on the knowledge.

Read the rest of this entry »Baxış: 4620

Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr

Yaradıcı müəllim Fatma xanım Bünyatovanın bu kitabına konstruktiv təlimlə bağlı fikirlərini əks etdirən məqalələr daxildir. Birinci fəsildə müəllif interaktiv texnologiyanı ənənəvi pedaqogikanın alternativi kimi dəyərləndirir, interaktiv texnologiyanın istiqamətlərini və yeni texnologiyalara verilən tələbləri şərh etmişdir. İkinci fəsildə konstruktiv təlimin fəlsəfəsi, mahiyyəti və məqsədi açıqlanmış, elmi əsasları və prinsipləri təhlil olunmuşdur. Bu təlimlə işləyən müəllimin və şagirdlərin rolu üçüncü fəsildə aydınlaşdırılır.

Read the rest of this entry »Baxış: 4222

Konstruktiv və interaktiv təlimə dair kitablar

F.Bünyatova. «Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr» və F.Bünyatova, B.Abdulla «Təlim və tərbiyədə interaktiv texnologiyalar» kitabları satışda! Qiyməti 15 və 8 manat. Əlaqə telefonu: 012 4415806

Baxış: 2696

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe