Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘Konstruktivizm tarixi’

Uğurla başa vurduğumuz növbəti layihə.

 

 Fatma xanım Bunyatova

10632746_878470922171424_4831365537308938712_n  «İdrak məktəbinin» həmtəşkilatçısı olduğu Beynəlxalq konfrans: «Məktəb və ali məktəb təhsil sistemində konstruktiv təlim: problemlər və həlli» Rusiya Federasiyası Novosibirsk Dövlət Pedaqoji Universitetinin Kuybışev filialında  15 noyabr 2014-çü ildə uğurla başa catdı.  Bu layihədə iştirak edən konstruktivist müəllimlərə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bildirirəm ki onlar Azərbaycanı tanıdaq müstəvisində yox,   Azərbaycan tələblidir müstəvisində olaraq yeni Beynəlxalq layihələrdə iştirakçı və təşkilatçı kimi dəvətli olublar. Konfransın aparıcısı Novosibirsk universitetinin professoru, Rusiyanın tanınmış alimlərindən bir olan Natalya Petrovna Şatalova öz minnətdarlığını  belə bildirdi: «Всем огромное спасибо за участие, за ОРГАНИЗАЦИЮ,  за видео-материалы. Конференция прошла отлично. Все было безупречно, спокойно, ни одного инцидента. Всем очным участникам понравилось. Надеюсь на продолжение сотрудничества. Было бы хорошо издать УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ «Конспекты уроков конструктивного обучения». Как вы на это смотрите? О проекте я помню. Напишу отчет и возьмусь. Дорогая Фатма ханум Джалал, огромное спасибо лично Вам за поддержку, операционную своевременную работу, Вы меня одухотворяете своим высоким коэффициентом работоспособности, стойкости и конструктивностью. Я рада , что судьба Read the rest of this entry »

Baxış: 1307

Dərsliklər və yeniliklər

 Fatma xanım Bunyatova

Ədəbiyyat -5  (A.Süleymanova və b. ) Müəllim ücün metodik vəsaitinə  konstruktiv yanaşma prizmasından baxış

Ədəbiyyat-5 (A.Süleymanova və b.)  dərsliyin müəllifləri  kurikulumun təlim strategiyasına  yenilik gətiriblər. Onlar Amerika alimləri Robert Strenberq və Horvard Qardnerin oxu strategiyalarına əsaslanaraq dərs prosesində şagirdlərin oxuyaraq öyrənmələrini əsas götürürlər. Müsbət bir haldır ki,  müəlliflər MMV-də müəllimlərə  bu strategiya haqqında geniş məlumat verirlər, misallar gətirərək  onu hər tərəfli açıqlayıb təhlil edirlər, istiqamətlərini nəzəri cəhətdən göstərirlər.

H.Qardner  Jan Piajenin koqnitiv (dərk etmə) nəzəriyyəsinə əsaslanan,bu nəzəriyyəni  inkişaf etdirən bir alimdir.  Koqnitiv nəzəriyyə  , yəni dərk etmə nəzəriyyəsi ,  konstruktivizimə aiddir.  Bu dərketmə prosesində hər bir şagird öz biliklərindən,  təcrübəsindən çıxış edərək öz biliklərini yaradır. Müəlliflər nəzəri cəhətdən bunu təsdiqləyirlər,  nümunəvi dərslərdə bunu fəal təlimin üsulları üzrə qurmağa cəhd edirlər  (müəllimlər təlimlərdə fəal təlim strategiyasına yiyələnirlər, buda bir paradoksdur yenilik var, amma tətbiqi öyrənilmir ) , lakin bu cəhd tam  alınmır.  Çünki,  fəal təlimin yolu bir yoldur,  konstruktivizmin,  dərketmənin yolu isə başqa bir yoldur.  Konstruktivizimdə fəal ünsiyyət, Read the rest of this entry »

Baxış: 2661

Dərsliklərin monitorinqindən gələn nəticələr…

Fatma xanım Bunyatova

Son bir neçə aydır ki,  TQDK tərəfindən Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə buraxılan I-V siniflər üçün yeni dərsliklərin monitorinqi keçirilib və onun nəticəsi ictimaiyyətə mütəmadi olaraq açıqlanıb. Bir pedaqoji texnoloq kimi mən də bu monitorinqə təbii maraqla yanaşaraq özüm üçün bir neçə  sual aydınlaşdırmaq istəyirdim. Bu sualdan ən birincisi nəyə görə bizə müraciət edən müəllimlərin əksəriyyəti “kurikulumla işləyirik, yəni yeni  proqram və dərsliklərlərlə,  amma əksər vaxtı dərsimizi əvvəlki qayda ilə aparırıq” deyə  müraciət etmələridir.

İkinci mənə qaranlıq sual yeni kurikulum tələbləri, təlim strategiyaları hansı səviyyədə  dərsliklərdə və metodik vəsaitlərdə müəllimlərə aydınlaşdırılıbdır və  verilən dərs nümünələri həqiqi mənada özündə yenilik daşıyır yoxsa yenilik imitasiyasına bənzəyir. TQDK seminarlarında Read the rest of this entry »

Baxış: 2641

Təhsil üçbucağı-müəllim, texnologiya, şagird.

Göygöl rayonu Üçtəpə kənd orta məktəbini

riyaziyyat və informatika müəllimi.

Quliyeva Nurlan

Bu gün müəllimlər qarşısında yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnmək kimi ciddi vəzifələr durur. Pedağoji texnologiyalar çoxdur və onların hamısının öz məqsədi və istiqaməti vardır. Təhsil islahatının əsas məqsədlərindən biri ənənəvi yaddaş məktəbini təfəkkür məktəbinə çevirməkdir. Təfəkkür isə konstruktivizm nəzəriyyəsinə əsaslanır. Bu nəzəriyyəyə görə, sinifdə müəllim yox, şağird əsas götürülür. Konstruktor sözü özü də yaradıcı öyrənmə mənasını verir. Nəzəriyyə şüurla bağlı olan psixologiyadan, təhsilə dair təqdiqatlardan, nevroloğiya elmindən qidalanır. Təhsilə fərdi yanaşmanı üstün tutur. Konstruktivizm nəzəriyyəsinin əsaslandığı sosial və koqnitiv (idraka əsaslanan) fərziyyələr öyrənmədə mühüm rol oynayır və öyrənmə nəzəriyyəsi kimi qəbul olunub. Read the rest of this entry »

Baxış: 3279
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe