Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘standartlar’

Dərsliklər və yeniliklər

 Fatma xanım Bunyatova

Ədəbiyyat -5  (A.Süleymanova və b. ) Müəllim ücün metodik vəsaitinə  konstruktiv yanaşma prizmasından baxış

Ədəbiyyat-5 (A.Süleymanova və b.)  dərsliyin müəllifləri  kurikulumun təlim strategiyasına  yenilik gətiriblər. Onlar Amerika alimləri Robert Strenberq və Horvard Qardnerin oxu strategiyalarına əsaslanaraq dərs prosesində şagirdlərin oxuyaraq öyrənmələrini əsas götürürlər. Müsbət bir haldır ki,  müəlliflər MMV-də müəllimlərə  bu strategiya haqqında geniş məlumat verirlər, misallar gətirərək  onu hər tərəfli açıqlayıb təhlil edirlər, istiqamətlərini nəzəri cəhətdən göstərirlər.

H.Qardner  Jan Piajenin koqnitiv (dərk etmə) nəzəriyyəsinə əsaslanan,bu nəzəriyyəni  inkişaf etdirən bir alimdir.  Koqnitiv nəzəriyyə  , yəni dərk etmə nəzəriyyəsi ,  konstruktivizimə aiddir.  Bu dərketmə prosesində hər bir şagird öz biliklərindən,  təcrübəsindən çıxış edərək öz biliklərini yaradır. Müəlliflər nəzəri cəhətdən bunu təsdiqləyirlər,  nümunəvi dərslərdə bunu fəal təlimin üsulları üzrə qurmağa cəhd edirlər  (müəllimlər təlimlərdə fəal təlim strategiyasına yiyələnirlər, buda bir paradoksdur yenilik var, amma tətbiqi öyrənilmir ) , lakin bu cəhd tam  alınmır.  Çünki,  fəal təlimin yolu bir yoldur,  konstruktivizmin,  dərketmənin yolu isə başqa bir yoldur.  Konstruktivizimdə fəal ünsiyyət, Read the rest of this entry »

Baxış: 2604

«Nitq hissələri» mövzusunda 189 № li məktəbdə aparılan açıq dərsin təqdimatı

Nitq hissələri“İdrak məktəbi”nin direktoru Fatma xanım Bünyatovanın 189 № li məktəbdə ustad dərsinin təqdimatı. Dərs “Müəllimdən müəllimə” layihəsi çərçivəsində  III sinifdə Kurikulumla keçirilmişdir. Dərsin quruluşunda Konstruktiv təlim texnologiyası və İKT istifadə edilmişdi. Konstruktiv təlim texnologiyasında biliklər şagirdlərə tamlıq sxemi çərçivəsində təqdim olunur. Bu prinsipə əsaslansraq mövzü dərslikdəki kimi 4 nitq hissəsini yox, 6 nitq hissəsini əhatə edir. Dərsin məqsədi: şagirdlərin nitq hissələri Read the rest of this entry »

Baxış: 4905
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe