Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘kurikulum’

Çap olunacaq beynəlxalq qrifli “Konstruktiv təlim və kurikulumun inkişafı” kitabının həmmüəllifliyi üçün dəvət.

Hörmətli müəllimlər, 2015-ci il avqust ayında  çap olunacaq “Konstruktiv təlim və kurikulumun inkişafı” kitabının  həmmüəllifi olmaq üçün dəvət edirik. Kitab üç  hissədən ibarət olacaq: Read the rest of this entry »

Baxış: 1522

Azərbaycan dili proqram və dərsliklərinə kurikulum ilə gətirilən yeniliklərə məntiqi baxış və ya insanın təhsil modelinin kurikulumun təhsil modeli ilə müqayisəsi.

 Fatma xanım Bunyatova

1425656_687795381253361_2122322424_nZaman-zaman təhsilə yenilik gətirmək üçün  islahatlar aparılır. İsalhatların məramı yaxşı olmasına baxmayaraq istənilən nəticəyə həmişə gəlmək mümkün olmur. Təhsildə son islahat 2007-ci ildə başlamışdır və  təhsil sisteminin  tam dəyişməsinə yönəlmişdir. Artıq  7-çi ildir ki bu istiqamətdə iş gedir, və demək   olarkı  islahat yolunun yarısından coxu  keçilibdir.

Ötən bu dövr ərzində  fənn kurirulumlarına  əsasən yeni dərsliklər , müəllim üçün dərs vəsaitləri  çap edilmişdi.  Böyük işlər görülmüşdi, və bu işə böyük sərmayə yatırılmışdı.  Gözlənilirdi ki,  təhsilin keyfiyyəti yüksələcək,  lakin irəliləmə  əvəzinə geriləmə yaşanır. Bunun   səbəbi  coxdur:  proqramların standarta uyğun olmaması,  dərsliklərin  məntiqsiz struktur quruluşu, bir yönlü təhsil strategiyası, şəxsiyyətə yönələn, amma şəxsin əqli modelinin quruluşundan  uzaq olan pedaqoji  və psixoloji   Read the rest of this entry »

Baxış: 12536

Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi — YOES layihəsinin növbəti mərhələsi

Dövlət standartı olan Kurikulumun  modernəlşdirilməsi  və onun işlək mexanizminin yaxşılaşdırılması formulu:

Interaktiv təlim  + İKT = kurikulumun işlək mexanizmi

Bu mexanizmlərinə yiyələnmək ücün növbəti treniq “İnteraktiv təlimlə  dərsərin qurulması və kecirilməsi” yaxın günlərdə.

Əlaqə tel: 4415806

e-mail idrakmektebi@rambler.ru

Baxış: 1783

2. Müəllimlər üçün treninq

Fəal (interaktiv) təlimlə Kurikulum çərçivəsində  dərslərin aparılması

                                                Fəal(interaktiv)   təlimdə şagird öz təlim fəaliyyəti ilə proqram çərçivəsində  bilikləri mənimsəyir; onu əks etdirir; yenidən tətbiq edir və yadda saxlayır; uyğunluğu tapır və.s 

Hər bir müəllim əyani praktik və nəzəri məşqələləri keçəndən sonra aşağıdakı bilik və bacarıqlara yiyələnəcək:

 

-fənn kurikulumunun strukturunu və məzmununu biləcək; Read the rest of this entry »

Baxış: 4157

Müəllimlər üçün təlim treninqləri.

 

 

Təlim treninqləri müəllimlərə ənənəvi təlim üsulundan yeni təlim üsüllarına keçmək üçün professionalların rəhbərliyi altında bir məşqdir.

Bu treninqlərdən keçən hər bir müəllim XXI əsrin müəlliminin kompetensiyasına  malik olur.

Bu kompetensiyalar hansılardır?

Pedaqoji və IKT texnologiyalarından dərslərdə tətbiq etmək bacarıqları.

Yeni müəlllim- şagird, şagird-şagird ünsiyyətinin qurulması bacarığı.

Yeni pedaqoji texnologiyalarla dərslərin keçirilməsi. Read the rest of this entry »

Baxış: 3486

Yerli və “dünyavi deyişmələr”.

Fatma xanım Bunyatova

Birinci məqam.

Bu günlərdə Kurikulum portalında www.kurikulum.az beynəlxalg məsləhətci Nazim İrfan Tanrukulunun “Proqram və eqitimdə dünyavi dəgişmələr” məruzəsinin təqdimatı ilə tanış oldum. Cox maraqlı təqdimatdır.

Cox qısa və lakonik  dildə Kurikulumun  tətbiqedilmə ərəfəsində hansı araşdırmalar  aparılmalı olduqları və aparılmadıqlarını göstərib. Sadə sözlə desək nəyi nəyə dəyişdirmək və bu dəyişiklik nə gətirə biləcəyi  təhlil  edilməmişdi. Və buna görədə məsləhətci  öz məruzəsində  “  1—4-cü siniflər üçün hazırlanan proqram standartlarının bir çoxu ümumi ifadələrlə (Bir çoxu birdən artıq hədəf) kitaba çevrilmə və mövzunu ifadə etmədə risklər daşıyır.”deməklə Read the rest of this entry »

Baxış: 2279

Innovasiya, innovativ müəllim və innovativ məktəb

 Bakı ş. 225 saylı orta məktəbin müəllimi

Məmmədova Nərgizin məruzəsi

                                       

2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının başlıca məqsədi müasir və innovativ təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün geniş imkanlar açmaqla, onun iqtisadi inkişafın mühüm amilinə çevrilməsini təmin etməkdir. Milli strategiya, inkişafın innovasiya mərhələsinə keçilməsini rəqabətədavamlı milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını və inkişaf dinamikasının sürətləndirilməsini başlıca olaraq insan kapitalı ilə bağlı bir çox məsələlərin öz həllini tapmasını, o cümlədən təhsilin dünya standartlarına cavab verməsini tələb edir.

Son 4-ildə Respublikanın ibtidai məktəblərində təhsil standartı olan Yeni Kurikulum tətbiq olunur, yeni nəsil dərsliklər cap olunur, dərslərdə müəllim-şagird münasibətini dəyişmək üçün fəal təlimi tətbiq etmək tövsiyə olunur.  Ümumiyyətlə, Respublikada  aparılan islahatlar innovativ xarakter daşıyır. Yeni tədris planları, təlim texnoloqiyalarından, İKT-dən istifadə edilməsi, qiymətləndirmənin yeni meyarları, elektron məktəb layihələri və.s. bunlar hamısı bir yenilik kimi, bir innovasiya kimi məktəblərdə tətbiq edilir.

Bununla yanaşı yeni anlayışa  əsaslanan dərsliklərin faydalı əmsalı, müəllimlərin bu dərsliklərlə işləmə səviyyəsi, şagirdlərin təlim fəaliyyəti  araşdırılmalı, nəyi nəyə dəyişdirdiyimiz ciddi təhlil edilməli, yeni istiqamət və strategiyalar qurulmalıdır.

 İnnovasiya bir pedaqoji fəaliyyət olaraq təhsilə yenilik gətirir, təhsil prosesinin  təkmilləşdirilməsinə Read the rest of this entry »

Baxış: 16246

Yeni Kurikulum üzrə təlimin keçirilməsində istifadə olunan texnologiya.

Fatma xanım Bünyatova

Nəyə görə təlimlərdə fəal (interaktiv) metodlar istifadə edilir?

Tədris prosesinə psixopedağoju  yönümdən baxanda, uşaqların təfəkkür fəaliyəti,  onun inkişafı   biri birindən seçilərək ayrı- ayrı səviyyədə olur və bu şagirdlər arasında  məsafə yaradır.

Azərbaycan Respublikasının təhsil İslahatının  istigamətləri təhsil standartı  olan Milli Kurikulumda əks edilmişdir. İbtidai təhsil  Kurikulumu Konseptual sənəd kimi ibtidai təhsilin məzmununda standartları, zəruri minimumu, təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələbləri, texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini əhatə edir.  Son üç ildə müəllimlərin bu istiqamətdə nəticə etibarı ilə səmərəliliyinin təyin olunması üçün təlim kursları keçirilmişdir.Təşkil olunan öyrədici treninqlərdə fənn kurikulumlarının, təlim standartlarının mahiyyəti və məzmunu, kurikulumlarla işləməyin metodikası, yeni kurikulumlar əsasında yazılan dərsliklərin xüsusiyyətləri, qiymətləndirmə mexanizmləri haqqında zəruri məlumatlar müəllimlərin diqqətinə çatdırılmış və müvafiq praktik məşğələlər keçilmişdir.  Son üç ildə bu  treninqlər  Kurikulum Mərkəzinin hazırladığı “Yeni ibtidai təhsil kurikulumu üzrə müəllimlərin təlimi Proqramı” çərcivəsində aparılmışdır. Bu program Təhsil Nazirliyinin islahatların uğurla həyata keçirilməsi, müəllimlərə əməli kömək göstərmək istiqamətində hazırlanmışdır. Proqramda müəllimlərin istifadə edəcəyi fəal (interaktiv) təlim tövsiyə edilir.

Fəal təlimdə şagird öz təlim fəaliyyəti ilə proqram çərçivəsində  bilikləri mənimsəyir; onu əks etdirir; yenidən  tətbiq  edir və yadda saxlayır; uyğunluğu tapır. Müəllim qarşısına  qoyduğu məqsədə biliyi bir başa Read the rest of this entry »

Baxış: 16463

Konstruktiv təlim: mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr

Yaradıcı müəllim Fatma xanım Bünyatovanın bu kitabına konstruktiv təlimlə bağlı fikirlərini əks etdirən məqalələr daxildir. Birinci fəsildə müəllif interaktiv texnologiyanı ənənəvi pedaqogikanın alternativi kimi dəyərləndirir, interaktiv texnologiyanın istiqamətlərini və yeni texnologiyalara verilən tələbləri şərh etmişdir. İkinci fəsildə konstruktiv təlimin fəlsəfəsi, mahiyyəti və məqsədi açıqlanmış, elmi əsasları və prinsipləri təhlil olunmuşdur. Bu təlimlə işləyən müəllimin və şagirdlərin rolu üçüncü fəsildə aydınlaşdırılır.

Read the rest of this entry »Baxış: 4266
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe