Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Konstruktiv təlim:mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr

Yaradıcı müəllim Fatma xanım Bünyatovanın bu kitabına  konstruktiv təlimlə bağlı  fikirlərini  əks etdirən məqalələr daxildir. Birinci fəsildə  müəllif interaktiv  texnologiyanı ənənəvi pedaqogikanın alternativi kimi dəyərləndirir, interaktiv texnologiyanın istiqamətlərini və yeni texnologiyalara  verilən tələbləri  şərh etmişdir.  İkinci fəsildə konstruktiv təlimin  fəlsəfəsi,  mahiyyəti  və məqsədi  açıqlanmış, elmi əsasları  və prinsipləri təhlil olunmuşdur.  Bu təlimlə işləyən  müəllimin  və şagirdlərin rolu  üçüncü fəsildə  aydınlaşdırılır.  Konstruktiv təlimin prinsipləri  və belə təlimlə işləyən  müəllimlərin  dərslərinin layihələşdirilməsi, keçirilməsi və nəzarət məsələləri sonrakı https://www.researchgate.net/publication/380397063_Fatma_xanim_Bunyatova_Konstruktiv_tlim#fullTextFileContent fəsillərdə təcrübə faktları əsasında təsvir, şərh və təhlil olunmuşdur.  

Baxış: 92

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe