Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Treninqlər

Bünyatovanın Konstruktiv Təlim Mərkəzi                                                      

 Biz 2001-ci ildən fəaliyyətdəyik.
Konstruktiv təlim mərkəzi “Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsil konsepsiyası (Milli Kurrikulumu)” çərçivə sənədin tələbləri əsasında təlim yolunun dəyişdirilməsi və dərsin yeni quruluşu məqsədi ilə müəllimlər üçün treninq keçirir.
Treninqlər fərdi, bir günlük tanışlıq,üç günlük və beş günlük keçirilir.Treninqlər “İdrak məktəbi”ndə və şəhər məktəblərində keçirilir.
Treninqin məzmunu:

 • Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası(Milli Kurikulum)
 • Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər
 • Ümumi təhsilin məzmun standartları
 • Ümumi ibtidai təhsil və onun məqsədi
 • Ümumi orta təhsil və onun məqsədləri
 • Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
 • Bünyatovanın konstruktiv təlimi
 • 2 hissəli dərs
 • Dərsin I hissəsi
 • Dərsin II hissəsi
 • Komandaların təşkili
 • Dərsin idarə edilməsi
 • Konstruktiv təlimdə müəllim və şagirdlərin rolu
 • Strukturlar
 • Bünyatovanın məntiqi bilik strukturları
 • Uzlaşdırma strukturları
 • Dönmə strukturları
 • Assosiativ strukturları
 • Ləvğ etmə strukturları
 • Eynilik strukturları
 • Praktiki iş
 • Məntiqi əməliyyatlar
 • Məntiqi təsnifat əməliyyatı
 • Serial əməliyyatı
 • Məntiqi zənginləşmə əməliyyatı
 • Məntiqi əvəzetmə əməliyyatı
 • Multiplikativ əməliyyatı
 • Praktiki iş
 • Şagirdlərin birgə fəaliyyət strukturları. Kaqanın kooperativ fəaliyyət strukturları
 • Fəaliyyət strukturları
 • Cütlükdə müzakirə
 • Komanda
 • Cütlükdə qeydə alma
 • Səhvi tap
 • Cütlükdə yoxlama
 • Fikir sıçrayışı
 • Rollar üzrə oyun
 • Açın və seçin
 • Telefon
 • Dəyirmi masa
 • Konstruktiv təlimdə dərsin lahiyələşdirilməsi
 • Dərsin elementləri
 • Axtarış. Mövzunun sistemdə yeri.
 • Strukturlar
 • Məntiqi bilik əməliyyatları
 • Əlaqə
 • Suallar
 • Əlavələr və nəticələr
 • Təsəvvürün əks edilməsi
 • Nümayiş dərsi
 • Dərsin aparılması
 • Konstruktiv təlimdə nəzarət və qiymətləndirmə
 • Treninq məşqin aparıcısı Beynəlxalq sertifikatlı trener

“İdrak məktəbi”nin “Konstruktiv Təlim Mərkəzinin” direktoru Fatma xanım Bunyatova.
Treninq-məşqlərdən keçən müəllimlərə sertifikat, iş kitabı və metodik vəsaitlər verilir. Treninq-məşqlər ödənişlidir.
Ünvan: Bakı şəh., Azadlıq pr. 151 A Əlaqə tel. 441-58-06;
E-mail: idrakmektebi@rambler.ru , fatmaxanum@rambler.ru
www.idrak-m.com

strong>

BEŞ GÜNLÜK TRENINQ
(30 saat)

Bölmə 1
Ənənəvi məktəb modelinin islahat yollarının istiqamətləri

 1. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası(Milli Kurrikulumu)
 2. Ümumi təhsilə və ümumi təhsilli şəxsə verilən tələblər
 3. Ümumi təhsilin məzmun standartları
 4. Ümumi ibtidai təhsil və onun məqsədi
 5. Ümumi orta təhsil və onun məqdsədləri
 6. Ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

 

Bölmə 2

 1. Bünyatovanın konstruktiv təlimi-BKT-interaktiv təlimin spesifik bir qolu kimi
 2. Bünyatovanın konstruktiv təliminin təyini və fəlsəfəsi
 3. Bünyatovanın konstruktiv təliminin əsasları
 4. Bünyatovanın konstruktiv təliminin əsas prinsipləri
 5. Bünyatovanın konstruktiv təliminin məqsədi
 6. Bünyatovanın konstruktiv təliminin formulu
 7. Bünyatovanın konstruktiv təliminin kooperativ, inkişaf etdirici, konstruktivist təlimlərdən fərqi

Bölmə 3
Konstruktivist müəllim nəyi bilməlidir?

 1. Konstruktiv təlimlə aparılan dərslərin məqsədini
 2. Konstruktiv təlimlə aparılan dərslərin bilik və fəaliyyət strukturlarını
 3. Bünyatovanın məntiqi bilik strukturlarını
 • Vahid fənn biliklərinin bir bilik strukturu kimi anlaşılması
 • Bünyatovanın məntiqi bilik strukturları
 • Uzlaşdırma strukturu
 • Qayıdış strukturu
 • Assosiativ strukturu
 • Ləğv etmə strukturu
 • Eynilik strukturu
 • Praktiki işin nəticəsi

Bölmə 4
Bilik strukturları üzərində aparılan məntiqi əməliyyatlar

 • Məntiqi təsnifat əməliyyatı
 • Serial əməliyyatı
 • Məntiqi əvəzetmə əməliyyatı
 • Məntiqi zənginləşdirmə əməliyyatı
 • Multiplikativ əməliyyat
 • Praktiki iş

Bölmə 5
Sinifdə şagirdlərin birgə fəaliyyət strukturları

 • Araşdırma axtarış
 • Cütlükdə və komandada müzakirə
 • Dəyirmi masa
 • Əqli hücum
 • Rollar üzrə oyun
 • Diskussiya
 • Qarşılıqlı izahetmə
 • Biliyin yoxlanılması
 • Komandaların yaradılması
 • Açın və seçin
 • Telefon
 • Komandadan komandaya keçmə

Bölmə 6
Konstruktivist müəllim nəyi öyrənməlidir?

 1. Öyrənilən biliyin məntiqi strukturlara yerləşdirilməsi
 2. Bilik strukturları üzərində məntiqi əməliyyatların aparılması
 3. Mövzunun mənasının açılma yolları
 4. Dərsin məqsədlərinin qoyulması və məqsədlərə uyğun şagirdlərin əqli və qarşılıqlı fəaliyyət strukturlarının qurulması
 5. Şagirdlərin öz bilik və bacarıqlarını necə qurub yaratmaqlarını, bir səviyyədən o biri səviyyəyə yumşaq keçidi
 6. Məqsədlərə uyğun şagirdlərin fəaliyyət strukturlarını qurmaq
 7. Şagirdlərin akademik və sosial biliyinin inkişaf etdirilməs
 8. Taksonomik diaqnostikanı, monitorinqin və qiymətləndirmənin necə aparılması

Bölmə 7
Praktiki iş. Dərsin planlaşdırılması

 1. Qurucu dərslər
 2. Öyrədici dərslər
 3. Nümayiş dərsləri
Baxış: 13330

3 комментария to “Treninqlər”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe