Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘innovasiya’

Təhsildə dəyişiklik və innovasiya


Tahirli Aytən

Akademik Zərifə Əliyev adına lisey

Bakı Azərbaycan

                                      qaziantep, beynəlxalq sempozium   
Bu məruzə  http://www.icits2012.6/. ULUSLARARASI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMUnda edilmişdi.

Annotasiya:

Bu məqalə ənənəvi  təhsildə yanaşmanını dəyişməsinə, şagirdlərin tarix dərsində interaktiv və konstruktiv fəaliyyətlərinin  qurulmasından bəhs edir.

 

Acar sözlər: innovasiya, interaktivlik, konstruktivlik, düşüncə, müxtəliflik, kompetensiya, müqayisə, məntiqi suallar, əsaslandırma, fərziyələr.

Hər bir inkişafda olan cəmiyyətin əsas meyarlarından birini də tədris təşkil edir. Cəmiyyətə, dövlətə savadlı öz işini mükəmməl bilən yaradıcı kadrlar lazımdı. Heç şübhəsiz bu baxımdan zamanın tələblərinə uygun olan müəllim kadrlara böyük ehtiyac var və onların peşəkar hazırlığı  daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Müasir tədris texnologiyalarını bilmədən yüksək səviyyəli müəllim olmaq olmaz.

XXI əsrdə işləyən müəllim ənənəvi tədrisi dəyişməlidir. Niyə? Çünki ənənəvi

Read the rest of this entry »

Baxış: 3516

Innovasiya, innovativ müəllim və innovativ məktəb

 Bakı ş. 225 saylı orta məktəbin müəllimi

Məmmədova Nərgizin məruzəsi

                                       

2011-2021-ci illərdə Azərbaycan təhsilinin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın hazırlanması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamının başlıca məqsədi müasir və innovativ təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi üçün geniş imkanlar açmaqla, onun iqtisadi inkişafın mühüm amilinə çevrilməsini təmin etməkdir. Milli strategiya, inkişafın innovasiya mərhələsinə keçilməsini rəqabətədavamlı milli iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını və inkişaf dinamikasının sürətləndirilməsini başlıca olaraq insan kapitalı ilə bağlı bir çox məsələlərin öz həllini tapmasını, o cümlədən təhsilin dünya standartlarına cavab verməsini tələb edir.

Son 4-ildə Respublikanın ibtidai məktəblərində təhsil standartı olan Yeni Kurikulum tətbiq olunur, yeni nəsil dərsliklər cap olunur, dərslərdə müəllim-şagird münasibətini dəyişmək üçün fəal təlimi tətbiq etmək tövsiyə olunur.  Ümumiyyətlə, Respublikada  aparılan islahatlar innovativ xarakter daşıyır. Yeni tədris planları, təlim texnoloqiyalarından, İKT-dən istifadə edilməsi, qiymətləndirmənin yeni meyarları, elektron məktəb layihələri və.s. bunlar hamısı bir yenilik kimi, bir innovasiya kimi məktəblərdə tətbiq edilir.

Bununla yanaşı yeni anlayışa  əsaslanan dərsliklərin faydalı əmsalı, müəllimlərin bu dərsliklərlə işləmə səviyyəsi, şagirdlərin təlim fəaliyyəti  araşdırılmalı, nəyi nəyə dəyişdirdiyimiz ciddi təhlil edilməli, yeni istiqamət və strategiyalar qurulmalıdır.

 İnnovasiya bir pedaqoji fəaliyyət olaraq təhsilə yenilik gətirir, təhsil prosesinin  təkmilləşdirilməsinə Read the rest of this entry »

Baxış: 16029
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe