Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘bilik yaratma’

«Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi – YOES” layihəsi

 Fatma xanım Bunyatova

 Layihənin əsas məqsədi  praktiki və elmi əsaslar üzrə  Azərbaycan-Türkiyə  yeni ortaq təhsil sistemini  yaratmaqdır.

Yaradılan ortaq təhsil sisteminin məqsədi hər bir fərdin idrakının inkişaf etdirilməsi və onu ortaq Türk və dünyəvi mədəni və pedaqoji irslər əsasında, öz hüququnu dərk edən , özünüinkişafını bacaran, öz biliyini yaradıcılıqla yeniləşdirən   bir  demokratik şəxsiyyət  kimi yetişdirməkdir.

Bu məqsədə catmaq ücün layihədə iştirak edən müəllimlər yeni pedaqoji texnologiyalarla və  İKT-ının proqramları ilə bir vəhdətdə  dərslərini qurub keçməyi öyrənəçəklər. Müəllimlər  yeni nano- texnoloji əsaslarda  fənn biliklərini yeni modeldə  təqdim edərək,  şagirdləri düşünərək öyrənməyi öyrədəçəklər. Bu təlim yolu,    şagrdləri öz   təfəkkürlərinnin Read the rest of this entry »

Baxış: 1532

Yerli və “dünyavi deyişmələr”.

Fatma xanım Bunyatova

Birinci məqam.

Bu günlərdə Kurikulum portalında www.kurikulum.az beynəlxalg məsləhətci Nazim İrfan Tanrukulunun “Proqram və eqitimdə dünyavi dəgişmələr” məruzəsinin təqdimatı ilə tanış oldum. Cox maraqlı təqdimatdır.

Cox qısa və lakonik  dildə Kurikulumun  tətbiqedilmə ərəfəsində hansı araşdırmalar  aparılmalı olduqları və aparılmadıqlarını göstərib. Sadə sözlə desək nəyi nəyə dəyişdirmək və bu dəyişiklik nə gətirə biləcəyi  təhlil  edilməmişdi. Və buna görədə məsləhətci  öz məruzəsində  “  1—4-cü siniflər üçün hazırlanan proqram standartlarının bir çoxu ümumi ifadələrlə (Bir çoxu birdən artıq hədəf) kitaba çevrilmə və mövzunu ifadə etmədə risklər daşıyır.”deməklə Read the rest of this entry »

Baxış: 2212
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe