Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘idrakın inkişafı’

SMART TƏHSIL-SMART GƏNCLIK

            SMART Təhsilin və SMART Rəqamsal proqramlarının

                                           anlamı nədir?

  1. Dünyanın istənilən nöqtəsindən bilik kontentinə girib keyfiyyətli bilik almaq – SMART təhsildir.
  2. SMART təhsil təlim prosesini, metod və texnologiyaların modernləşdirmə prosesinin konsepsiyasıdır.
  3. SMART təhsil proqramları ənənəvi təlim proqramlarının rəqamsal restruksasiyası.
  4. SMART Azərbaycan dili rəqəmsal proqramları təbii və süni idrak mexanizmləri ilə qurulan –“Tamlıq və qeyri səlis Azərbaycan dili”  TQSAD proqram  modelı əsasında qurulmuşdur.
  5. SMART təhsilin –SMART rəqəmsal proqramları- proqramın istənilən nöqtəsindən istənilən biliyi  interqrativ olaraq tam bir şəkildə  əldə edilərək öyrənilməsi  deməkdir
  6. “SMART Azərbaycan dili” rəqəmsal proqramlarının məqsədi şagirdlərin öyrənmə mühitində öz təfəkkür  bacarıqlarını inkişaf etdirərək biliklərini yaradıb qurmasıdır.

Baxış: 1160

«Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi – YOES” layihəsi

 Fatma xanım Bunyatova

 Layihənin əsas məqsədi  praktiki və elmi əsaslar üzrə  Azərbaycan-Türkiyə  yeni ortaq təhsil sistemini  yaratmaqdır.

Yaradılan ortaq təhsil sisteminin məqsədi hər bir fərdin idrakının inkişaf etdirilməsi və onu ortaq Türk və dünyəvi mədəni və pedaqoji irslər əsasında, öz hüququnu dərk edən , özünüinkişafını bacaran, öz biliyini yaradıcılıqla yeniləşdirən   bir  demokratik şəxsiyyət  kimi yetişdirməkdir.

Bu məqsədə catmaq ücün layihədə iştirak edən müəllimlər yeni pedaqoji texnologiyalarla və  İKT-ının proqramları ilə bir vəhdətdə  dərslərini qurub keçməyi öyrənəçəklər. Müəllimlər  yeni nano- texnoloji əsaslarda  fənn biliklərini yeni modeldə  təqdim edərək,  şagirdləri düşünərək öyrənməyi öyrədəçəklər. Bu təlim yolu,    şagrdləri öz   təfəkkürlərinnin Read the rest of this entry »Baxış: 1556

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe