Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Dərsliklər və yeniliklər

 Fatma xanım Bunyatova

Ədəbiyyat -5  (A.Süleymanova və b. ) Müəllim ücün metodik vəsaitinə  konstruktiv yanaşma prizmasından baxış

Ədəbiyyat-5 (A.Süleymanova və b.)  dərsliyin müəllifləri  kurikulumun təlim strategiyasına  yenilik gətiriblər. Onlar Amerika alimləri Robert Strenberq və Horvard Qardnerin oxu strategiyalarına əsaslanaraq dərs prosesində şagirdlərin oxuyaraq öyrənmələrini əsas götürürlər. Müsbət bir haldır ki,  müəlliflər MMV-də müəllimlərə  bu strategiya haqqında geniş məlumat verirlər, misallar gətirərək  onu hər tərəfli açıqlayıb təhlil edirlər, istiqamətlərini nəzəri cəhətdən göstərirlər.

H.Qardner  Jan Piajenin koqnitiv (dərk etmə) nəzəriyyəsinə əsaslanan,bu nəzəriyyəni  inkişaf etdirən bir alimdir.  Koqnitiv nəzəriyyə  , yəni dərk etmə nəzəriyyəsi ,  konstruktivizimə aiddir.  Bu dərketmə prosesində hər bir şagird öz biliklərindən,  təcrübəsindən çıxış edərək öz biliklərini yaradır. Müəlliflər nəzəri cəhətdən bunu təsdiqləyirlər,  nümunəvi dərslərdə bunu fəal təlimin üsulları üzrə qurmağa cəhd edirlər  (müəllimlər təlimlərdə fəal təlim strategiyasına yiyələnirlər, buda bir paradoksdur yenilik var, amma tətbiqi öyrənilmir ) , lakin bu cəhd tam  alınmır.  Çünki,  fəal təlimin yolu bir yoldur,  konstruktivizmin,  dərketmənin yolu isə başqa bir yoldur.  Konstruktivizimdə fəal ünsiyyət, yaradıcılıq, düşüncə əməliyyatları əsas götürülür. Və bu təlim stategiyasında hamının sevdiyi, lakin həyata keçirə  bilmədiyi bir kəlam —  “şagirdləri öyrənməyə öyrətmək” kəlamı öz açıqlamasını tapa bilir.

Müəllifləri A.Süleymanova və b.  olan  V-ci  sinif Ədəbiyyat  dərsliyində  verilən nümunəvi dərslər hamısı oxu  strategiyası əsasında qurulmuşdur. Müəllim üçün metodik vəsait Ədəbiyyat -5-də qurulan “Müəllimin arzusu” ( səh. 92) mövzusunu yeni  quruluşda konstruktiv yanaşma ilə interaktiv  təlimin prinsipləri əsasında qurub,   bu strategiyanı  texnoloju baxımdan  işləyərək  qoyulan məqsədlərə  çatılma yollarını ardıcıl şəkildə göstərmək istəyirik.  Dərsi burada izləyinDərs-5-FBunyatova

Baxış: 2639

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe