Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

XXI əsr- idrak əsridi

    Fatma xanım Bunyatova

Təlimdə vacib olan köklü dəyişikliklər.

Təlimi  təfəkkür yoluna  istiqamətləndirmək ücün təlimdə

aşağıdaki köklü dəyişikliklər edilməlidir:

  1. Təlim üsulunun dəyişdirilməsi; bilik ötürmə, bilik axtarıb tapma əvəzinə  elə təhsil prosesi qurulmalıdır ki  orada hər bir şagird öz biliyindən cıxış edərək biliklərini qursun.

2.Biliklərin məntiqi strukturlaşdırılması. Bu strukturlar  süni və təbii idrak strukturları ilə eyni kökdə qurulmalıdır. İdrakın təbii modelinin  nəzəriyəsini  Piaje, süni modelini isə Lütfi-Zadə yaratmışdi.

3. Bu iki  nəzəriyyə əsasında biliklərin tamlıq-məntiqi  və qeyri—səlist modelinin qurulması.. Biliklərin tamlıq-məntiqi modeli psixopedağoji yanaşmadan qurulur. Psixopedağoji yönümdən qurulan  psixoloji anlayışları  qeyri səlist  məntiqin anlayışları ilə dəyişdriləndə biliklərin tamlıq-məntiqi və qeyri səlist modelini almış oluruq. Bucür  yanaşma psixopedaqoqikada  yeni bir  istiqamət  nano-psixopedağoji  istiqaməti yaradır.

Bu yolla qurulan bilik modeli insan təfəkkürünün  anlama, başa düşmə yolu ilə qurulmuşdu. Bu qurulan model təlimin hər bir formasının nano-psixopedağoji  baxımından  qurulan bilik modeli ola bilər .

Baxış: 1299

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe