Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Erkən inkişaf və erkən fəaliyyət

Fatma xanım Bunyatova

Araşdırmacılar birmənalı isbat edirlər ki  uşaqların öyrənmə qabiliyətinin 50%  ilk 4 ildə 30% isə  8 yaşına qədər inkişaf edir.Bu o demək deyil ki 4 yaşına qədər onlar  50% idrakı bacarıqlarına yiyələnirlər. Bu o deməkdir ki, həyatın ilk illərində  beyində  təlimin əsas strukturları formalaşır. Uşaq ömrünün kələcək dövründə nə öyrənəcəksə, bu fundamentin üstündə qurulacaq. Bununla bərabər  uşaq həyatının ilk  illərində   fantastik həcmdə  iformasiya qəbul edir . Gələcək təlim prosesidə bu nüvənin ətrafında qurulacaq. “İdra məktəbi”nin “Erkən inkişaf proqramı”  bu əsasları nəzərə alaraq məktəbəqədər yaşlı uşaqların görmə, eşitmə, duyma, hiss etmə, yaddaş, düşüncə qabiliyyətlərini  inkişaf etdirməyə istiqamətlənmişdir. Fantastik dərəcədə informasiya qəbul etməklə bərabər bu dövrdə uşaq gördüyünü, eşitdiyini əməl etmələ calışır. Bu işlərə görmə! qadağası qoyanda , onların hərəkətərini məhdudlaşdıranda , onda onların  fəaliyyət strukturlarının inkişafını ləngiyir. Burada XX əsrin önəmli pedaqoqlarından biri olan Mariya Montessorinin kəlamlarına diqqət vermək lazımdır:”Uşaq nə etmək istəyirsə qoyun etsin, amma siz ona bu işi düzgün görməkdə  köməklik edin”.

Baxış: 1319

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe