Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘Blum taksonomiyası’

Təhslin təkamül inkişafı

 Fatma xanım Bunyatova

Təhsildə inkişaf iki yolla gedir: təkamül və inqilabi.  

Təkamül yolu bir səviyyədən o biri səviyyəyə keçidlə;

İnqilabi yol  isə söküb-dağıdaraq, yenidən quraraq, yeni  quruluş vermək yolu ilə gedir. http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s12/a001284.shtml

Amerikalı alimlər D.Qordon və V.Cannet  nəşr etdirdikləri “Təlimdə inqilab kitabında

http://www.koob.ru/gordon_vos/revolyutciya_v_obuchenii

təhslidə dəyişikliyi — təhsil alanın  cəmiyyətin  onun qarşısına qoyduğu tələbinə uyğun  məqsədə çatması üçün, təhsildə inqilabi dönüş, yaddaş məktəbindən təfəkkür  məktəbinə keçiddə görürlər. Müəlliflərin qeyd etdikləri kimi təhsildə təfəkkürün  2-3% işlədilir  və  əgər  bu rəqəmi 10-15%-ə çatdırılsa , o  zaman təhsildə çox böyük dəyişikliklər ola bilər. Bu dəyişikliyi də onlar  təlimdə təfəkkürünün  inkişafına yönəlmiş təlim texnologiyalarının və metodlarının istifadəsində görürlər. Read the rest of this entry »

Baxış: 1659

Konstruktiv yanaşma ilə interaktiv təlimlə Ədəbiyyat fənnindən qurulan dərs nümunəsi .

 

Fatma xanım Bunyatova 

Ədəbiyyat  V sinif (A.Süleymanova  və b.)

Mövzu: “Müəllimin arzusu”

  slyd


Konstruktiv   yanaşma  ilə  interaktiv dərs  iki  hissəli  dərsdir. Dərsin birinci hissəsi üç mərhələdən ibarətdir. Hər mərhələdə görülən iş sonrakı mərhələ ilə əlaqəli olduğu üçün şagirdlər silsiləli təlim  və əqli fəaliyyətdə olurlar. Şagirdlər 4 nəfərdən ibarət komandalarda təlim fəaliyyətində olurlar

Standart  1.1.1.; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.4; 2.1.1.; 2.2.1.;

 

Məqsəd :

— şagirdlərin    arzu   haqqında   anlamlarını   üzə   çıxartmaq   və   onu genişləndirmək;

-mətnə   sual   qoymaq,   suala   ətraflı  cavab   vermək,  ifadəli  oxu  bacarıqlarını   inkşaf    etdirmək;

— şagirdlərin   cütlükdə   və    komadada    qarşılıqlı   müzakirə   bacarıqlarını inkişaf   etdirmək;

Təlim  fəaliyyətləri:  cütlükdə   oxu ;  cütlükdə   müzakirə ;  komandada müzakirə; Read the rest of this entry »

Baxış: 7651
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe