Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘dərketmə fəalityyətinin’

Yeni Kurikulum üzrə təlimin keçirilməsində istifadə olunan texnologiya

Fatma xanım Bünyatova

DSC00378Bu yazı  April 3rd, 2011 | Author:  | Edit  sayta  yerləşdirilmişdi.

Bi məqaləyə 6270 dəfə baxılıbdır. Mövzunun aktuallığına görə onu

birdə təkrarən yerləşdirmək qərarına gəldim.

Bugünku vəziyyətin səbəbi 2011-il acıqlamasında.

Nəyə görə təlimlərdə fəal (interaktiv) metodlar istifadə edilir?

Tədris prosesinə psixopedağoju  yönümdən baxanda, uşaqların təfəkkür fəaliyəti,  onun inkişafı   biri birindən seçilərək ayrı- ayrı səviyyədə olur və bu şagirdlər arasında  məsafə yaradır.

Azərbaycan Respublikasının təhsil İslahatının  istigamətləri təhsil standartı  olan Milli Kurikulumda əks edilmişdir. İbtidai təhsil  Kurikulumu Konseptual sənəd kimi ibtidai təhsilin məzmununda standartları, zəruri minimumu, təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələbləri, texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini əhatə edir.  Son üç ildə müəllimlərin bu istiqamətdə nəticə etibarı ilə səmərəliliyinin təyin olunması üçün təlim kursları keçirilmişdir.Təşkil olunan öyrədici treninqlərdə fənn kurikulumlarının, təlim standartlarının mahiyyəti və məzmunu, kurikulumlarla işləməyin metodikası, yeni kurikulumlar əsasında yazılan dərsliklərin Read the rest of this entry »

Baxış: 1904

Beynəlxalq təhsil layihəsi

23“Ev tapşırıqları olmadan oxuyuruq”  beynəlxalq  Azərbaycan-Rusiya   təhsil layihəsinin məramı:

-təhsil texnologiyaları ilə  İKT-nin tədris prosesində səmərəli inteqrasiyası ;

-tədris vaxtından  səmərəli istifadəsi;

-müəllimləri   şagirdləri  dərketmə fəaliyyəti ilə  “öyrənməyi öyrətmək”  bacarıq  və  vərdişlərinə yiyələndirmək  ;

-şagirdlərin dərketmə fəalityyətinin  inkişafı və onların dərketmə üsullarına   yiyələndirərərk  onlarda  özü öyrənmə  bacarıqlarını  yaratmaq  ;

 

Layihənin  ən yaxın məqsədləri:

-hər  iki  tərəfdən   25  nəfərdən  ibarət  qrupu  təşkil  etmək (ibtidai məktəb);

-müəllimlər  üçün pedaqoji texnologiyalar “Konstruktiv yanaşma ilə interaktiv təlim” mövzusunda  distant təlim kursunun keçrilməsi; Read the rest of this entry »

Baxış: 1786
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe