Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘fərqlər’

Yeni Kurikulum üzrə təlimin keçirilməsində istifadə olunan texnologiya

Fatma xanım Bünyatova

DSC00378Bu yazı  April 3rd, 2011 | Author:  | Edit  sayta  yerləşdirilmişdi.

Bi məqaləyə 6270 dəfə baxılıbdır. Mövzunun aktuallığına görə onu

birdə təkrarən yerləşdirmək qərarına gəldim.

Bugünku vəziyyətin səbəbi 2011-il acıqlamasında.

Nəyə görə təlimlərdə fəal (interaktiv) metodlar istifadə edilir?

Tədris prosesinə psixopedağoju  yönümdən baxanda, uşaqların təfəkkür fəaliyəti,  onun inkişafı   biri birindən seçilərək ayrı- ayrı səviyyədə olur və bu şagirdlər arasında  məsafə yaradır.

Azərbaycan Respublikasının təhsil İslahatının  istigamətləri təhsil standartı  olan Milli Kurikulumda əks edilmişdir. İbtidai təhsil  Kurikulumu Konseptual sənəd kimi ibtidai təhsilin məzmununda standartları, zəruri minimumu, təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələbləri, texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini əhatə edir.  Son üç ildə müəllimlərin bu istiqamətdə nəticə etibarı ilə səmərəliliyinin təyin olunması üçün təlim kursları keçirilmişdir.Təşkil olunan öyrədici treninqlərdə fənn kurikulumlarının, təlim standartlarının mahiyyəti və məzmunu, kurikulumlarla işləməyin metodikası, yeni kurikulumlar əsasında yazılan dərsliklərin Read the rest of this entry »

Baxış: 1904

Beynəlxalq təhsil layihəsi

23“Ev tapşırıqları olmadan oxuyuruq”  beynəlxalq  Azərbaycan-Rusiya   təhsil layihəsinin məramı:

-təhsil texnologiyaları ilə  İKT-nin tədris prosesində səmərəli inteqrasiyası ;

-tədris vaxtından  səmərəli istifadəsi;

-müəllimləri   şagirdləri  dərketmə fəaliyyəti ilə  “öyrənməyi öyrətmək”  bacarıq  və  vərdişlərinə yiyələndirmək  ;

-şagirdlərin dərketmə fəalityyətinin  inkişafı və onların dərketmə üsullarına   yiyələndirərərk  onlarda  özü öyrənmə  bacarıqlarını  yaratmaq  ;

 

Layihənin  ən yaxın məqsədləri:

-hər  iki  tərəfdən   25  nəfərdən  ibarət  qrupu  təşkil  etmək (ibtidai məktəb);

-müəllimlər  üçün pedaqoji texnologiyalar “Konstruktiv yanaşma ilə interaktiv təlim” mövzusunda  distant təlim kursunun keçrilməsi; Read the rest of this entry »

Baxış: 1786

Bu dərs interaktiv təlim treninqi dövründə qurulmuşdur

Konstruktiv  Təlim  mərkəzində  treninqlərindən keçən müəllimlərin saytımızda xeyli  dərsləri  yerləşdirilib.  Bu dərslər  Kurikulumun təlim strategiyası olan fəal təlimlə qurulan  dərslərdən  cox fərqlidirlər.  Ölkə Prezidentinin bu il oktyabrın 24-də imzaladığı «Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası»nda Yeni Təhsil strategiyasında  bir  mənalı  bildirilir  ki,  Kurikulum  bir  təhsil  sənədi  olaraq daim  yenilənməlidir.  Bu  dəyişmə, yenilənmə  yolları  haqqında  saytımızda çox   saylı  yazılar  var.   Günün  tələbinə  uyğun  bir   yazını   2012- ci  ildə Konstruktiv  Təlim  mərkəzindən   4 səviyyəli   treninq  keçən,   2013-cü  ildə  ilin müəllimi  adını   qazanan, Türkiyədə   Təlim  və  kompyuter  texnologiyalarına həsr  edilən  Beynəlxalq  konfransda  öz  işini  təqdim  edən   Respublika  İncəsənət   Gimnaziyasının   ibtidai  sinif   müəllimi  Təranə   Əliyevanın  Əliyevanın  1200-dən cox surəti cıxarılmış yazısını yenidən sizə təqdim edirik.

Fatma xanım Bunyatova

 Əliyeva Təranə
Respublika İncəsənət Gimnaziyasının ibtidai sinif müəllimi

                İnteraktiv təlim  treninqi “İdrak məktəbi”nin Konstruktiv təlim mərkəzində kecirilmişdir. Treninqi “İdrak məktəbi”nin direktoru Fatma xanım Bunyatova aparırdı.

İnteraktiv təlimin fəal təlimdən coxlu fərqli cəhətləri vardır.Ən böyük  fərq ondan ibarətdir ki, interaktiv təlimdə hər bir şagird necə? və nə cür? işləyəcəyinin qaydasını bilir və bu qaydalara riayət edərək öz davranışını nizamlayır. İnteraktiv təlim texnologiyası ilə aparılan dərsdə  sözün əsl mənasında təlim və tərbiyyə prosesi qurulur. Müəllimin və yaxud şagirdlərin secimi üzrə qurulan təlim fəaliyətlərində bilik almaqla bərabər,  şagirdlər astadan danışmaq, bir-birini dinləmək, başqalarının fikrini qəbul etmək, Read the rest of this entry »

Baxış: 4696
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe