Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘Şagird təfəkkürü’

Yeni Kurikulum üzrə təlimin keçirilməsində istifadə olunan texnologiya

Fatma xanım Bünyatova

DSC00378Bu yazı  April 3rd, 2011 | Author:  | Edit  sayta  yerləşdirilmişdi.

Bi məqaləyə 6270 dəfə baxılıbdır. Mövzunun aktuallığına görə onu

birdə təkrarən yerləşdirmək qərarına gəldim.

Bugünku vəziyyətin səbəbi 2011-il acıqlamasında.

Nəyə görə təlimlərdə fəal (interaktiv) metodlar istifadə edilir?

Tədris prosesinə psixopedağoju  yönümdən baxanda, uşaqların təfəkkür fəaliyəti,  onun inkişafı   biri birindən seçilərək ayrı- ayrı səviyyədə olur və bu şagirdlər arasında  məsafə yaradır.

Azərbaycan Respublikasının təhsil İslahatının  istigamətləri təhsil standartı  olan Milli Kurikulumda əks edilmişdir. İbtidai təhsil  Kurikulumu Konseptual sənəd kimi ibtidai təhsilin məzmununda standartları, zəruri minimumu, təhsil alanların hazırlığına qoyulan tələbləri, texnologiya və qiymətləndirmə məsələlərini əhatə edir.  Son üç ildə müəllimlərin bu istiqamətdə nəticə etibarı ilə səmərəliliyinin təyin olunması üçün təlim kursları keçirilmişdir.Təşkil olunan öyrədici treninqlərdə fənn kurikulumlarının, təlim standartlarının mahiyyəti və məzmunu, kurikulumlarla işləməyin metodikası, yeni kurikulumlar əsasında yazılan dərsliklərin Read the rest of this entry »

Baxış: 1911

Treninqlər!

-Nəyə görə müəllimlər təlimlərdən keçəndən sonra əldə etdikləri bilikləri dərslərində tətbiq edə bilmirlər?

-Hansı səbəbdən  müəllimlər ənənəvi dərsdən muasir dərsə keçid etmək istəmirlər və yaxud bacarmırlar?

— Dərslərini müasir üsulda aparmaq üçün hansı psixoloji baryerdən keçmək lazımdır?

Müasir dərsi aparmaq üçün  XXI əsrin hansı bilik və bacarıqlarına (kompetensiyasına) yiyələnmək lazımdır ki özündə inam yaransın?

 

İdrak məktəbinin “Konstruktiv təlim mərkəzi” bu və başqa suallara cavab tapmaq üçün Sizi “Müəllim dərs bacarıqlarını dəyişdirməsi ilə dərslərin keyfiyyətini tezliklə necə artırir?” Read the rest of this entry »

Baxış: 3007

Riyaziyyat dərsində təfəkkür əməliyyatları.

 Fatmaxanım Bunyatova

3 sinif materialından 7-ci sinif materialına necə keçid etmək olur?

Deyə bilərsiniz ki 3-cü sinif şagirdlərinin bilikləri hara  7 sinifin bilikləri hara? Bu biliklərin  arasında nə  qədər fərq vardır!

Haqlısınız!  Amma, yaddaşa, mənimsəməyə istiqamətlənən dərs quruluşunda.

Təfəkkükürə istiqamətlənəndə isə buna çox sadə bir məntiqi keçidlə  nail olunur. Hansıdır bu keçid?

3-cü sinifdə (bunu 4-5-ci siniflərdə də etmək olar) şagirdlərə belə bir misal təqdim olunur: Read the rest of this entry »

Baxış: 3486

4. Müəllimlər üçün treninq

 Konstruktiv təlimlə dərslərin qurulması və kecirilməsi

Konstruktiv təlimdə  şagird öz yaradıçı fəaliyyəti ilə: 

-program cərcivısindən kənara cıxır;

 — yeni perspektivlər görür;

  — öz biliklərindən çıxış edərək yeni bilik yaradır;

  -qarşılıqlı dialoji əlaqədə biliklərini

                                                                     genişləndirib, möhkəmləndirir;

                                                                                                                             biliklərini bərpa  edir , səhvlərini  düzəldir;    Read the rest of this entry »

Baxış: 2028

Riyaziyyat. «Çıxma əməli»

189 saylı orta ümumtəhsil məktəbin ibtiadai sinif müəllimi Əliyeva İradənin I sinifdə apardığı açıq dərsin təqdimatı.

Dərs «Müəllimdən müəllimə» layihəsi çərçivəsində konstruktiv təlim texnologiyası və İKT-ilə layihələnmişdir. Müəllim dərsi 3 strukturda qurmuşdur.

1. Bilik stukturları (şagirdlər onlara təqdim edilən biliyi  hansı biliklərlə necə və nə cür bağlamalı olacaqlar)

2. Əməliyyat strukturları (şagirdlər hansı davamlı məntiqi  əməliyatları aparacaqlar)

3. Fəaliyyət strukturları (şagirdlər dərs zamanı necə işləyəcəklər). Müəllim şagirdlərin toplama və çıxma sözlərinin  və onların işarələrinin anlamını üzə çıxartmaq məqsədi ilə düşündürücü suallar qoymuşdur. Şagirdlərin bu anlamları ortalığa çıxandan sonra o, müzakirə obyektinə çevrilərək, sökülüb dağılır və hər bir şagirdin daxili qüvvəsindən asılı olaraq geniş və dayaqlı bir formada yenidən düzənlənir. Məntiqi ardıcıllıqla qoyulan suallar şagird təfəkkürünü yeni görümlərə və bu görümlər əsasında yeni biliklərini yaratmağa şərait yaratmış oldu. Dərsin leymotivi, onun əsas məqsədi təfəkkürün inkişafı  və şagirdlərin özlərinin öz biliklərinin qurucusu  olduğu üçün dərsdə qoyulan hər bir sual, hər bir tapşırıq bu istiqamətə yönəlmişdir.

Təqdimatı izləmək üçün buraya tıqlayın

Baxış: 7645

Müəllimdən müəllimə

1. Halva halva deməklə…..

Fatma xanım  Bünyatova

Azərbaycan Respubluikasının Təhsil İslahıtı programı çərçivəsində təhsil standartı olan Milli Kurikulumun strategiyası yeni məzmunlu təhsilin, şagird yönümlüyünə, şagird təfəkkürünün inkişafına istiqamətlənibdir. Təhsil islahatı, təhsilin ümumən, hər bir sahəsinə toxunur və belə demək mümkünsə əsrin “pedaqoji çevrilişinə” bənzəyir və sözsüz ki, bu həm önəmli, həm də məsuliyyətli bir prosesdir, dövlətin olduğu kimi cəmiyyətin də bu prosesdə seyirci kimi yox, fəal iştirakı labüddür. Read the rest of this entry »

Baxış: 4326
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe