Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘təhsil’

Təhsil naziri Emin müəllimin “Pandemiya dövründə təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti haqqında» ictimaiyyətə ünvanlanan müraciətinə cavab.

Fatma xanım Bunyatova

TƏKLİFLƏR.

 ARTPl  hazırladığı təkliflər paketində dünyada inkişaf edilən proseslər əsasında  təhsilin aparılmasına iki ssenari təklif edib.  Burada təhsilin hansı formada aparılmasını, önəmli fənlərin   keçirilməsinə ayrılan saatların miqdarına  və proqramların dəyişdirilməsinə diqqət edilir, amma necə və nə cür? göstərilmir..

Bu təkliflərə əlavə olaraq əməli təkliflərimiz.

I. Dövlət məktəblərinin şagird yükünü azaltmaq.

  1. Təhsil qanununda  son dəyişikliyə əsasən  ümumi təhsil pilləsi üzrə ibtidai təhsil səviyyəsində təhsil almanın əyani forması sırasına sərbəst (eksternat) təhsil forması daxil edilib. Məktəbin şagird yükünü azaltmaq üçün sərbəst təhsilin hüquqi əsasları tezliklə hazırlansın və buna əsasən dünya təcrübəsindən bəhrələnərək  “mini məktəblər”, “ailə məktəbləri”. “alternativ məktəblər”  kimi qurumlarda  ibtidai məktəb şagirdləri kiçik qruplarda öz təhsillərini davam etsinlər.
  2. Eksternat formasında təhsil alan natamam orta məktəb şagirdlərinin verməli olduqları imtahanlara nəzər salmaq və ən vacib olan fənləri saxlamaq.
Read the rest of this entry »Baxış: 1756

Azərbaycan dili proqram və dərsliklərinə kurikulum ilə gətirilən yeniliklərə məntiqi baxış və ya insanın təhsil modelinin kurikulumun təhsil modeli ilə müqayisəsi.

 Fatma xanım Bunyatova

1425656_687795381253361_2122322424_nZaman-zaman təhsilə yenilik gətirmək üçün  islahatlar aparılır. İsalhatların məramı yaxşı olmasına baxmayaraq istənilən nəticəyə həmişə gəlmək mümkün olmur. Təhsildə son islahat 2007-ci ildə başlamışdır və  təhsil sisteminin  tam dəyişməsinə yönəlmişdir. Artıq  7-çi ildir ki bu istiqamətdə iş gedir, və demək   olarkı  islahat yolunun yarısından coxu  keçilibdir.

Ötən bu dövr ərzində  fənn kurirulumlarına  əsasən yeni dərsliklər , müəllim üçün dərs vəsaitləri  çap edilmişdi.  Böyük işlər görülmüşdi, və bu işə böyük sərmayə yatırılmışdı.  Gözlənilirdi ki,  təhsilin keyfiyyəti yüksələcək,  lakin irəliləmə  əvəzinə geriləmə yaşanır. Bunun   səbəbi  coxdur:  proqramların standarta uyğun olmaması,  dərsliklərin  məntiqsiz struktur quruluşu, bir yönlü təhsil strategiyası, şəxsiyyətə yönələn, amma şəxsin əqli modelinin quruluşundan  uzaq olan pedaqoji  və psixoloji   Read the rest of this entry »Baxış: 12490

Təhsilin insan modeli, yoxsa insanın təhsil modeli


 Fatma xanım Bunyatova

Beynəlxalq təhsil konfransına təqdim olunan məruzənin tesisi.

social-innovation-imageBu məqalə insanın  təhsil modelinin yaradılmasına  həsr  edilmişdir. Azərbaycanda və ümumilikdə dünyada aparılan təhsil islahatlarının məqsədi yeni dünyəvi təhsil modeli yaratmaqdır. Bu modelin cizgiləri Azərbaycanda  fənn kurikulumlarında  öz əksini tapıbdır.  Bir sıra  yeniliklərin olmasına baxmayaraq yeni təhsil modelində fərdlərin, insanların düşüncə səviyyələri , yaddaşları , təxəyyülləri araşdırılmamış  və insanın  bu xüsusiyyətlərinin üstündən ötəri sözlərlə keçilmişdir. Təhsilin insan modelini yaratmaq üçün öncə insanın əqli modelini yaratmaq lazımdır. İsanın əqli modelini XX əsrdə İsveçrə psixoloqu J.Piaje idrak nəzəriyəsində əsaslandırmışdır. Bu nəzəriyəyə əsasən  fərdin idraki strukturlarının  inkişaf modelini qurandan sonra ona izamorf  olaraq  təhsil mo Read the rest of this entry »Baxış: 1521

İdrak məktəbinin” “After school” proqramı nədir və onun valideyn və şagirdlərə nə kimi əhəmiyyəti var?

   Fatma xanım Bunyatova

       İnkişaf etmiş ölkələrdə  valideyinlərin çoxunun güclü iş rejimində işləməsi onları öz evladlarının təlim və tərbiyəsinə lazımınca diqqət ayırmasına imkan vermir. Ölkəmizdə də bir cox valideyinlər bu problemlərlə üzləşirlər.

Bu boşluğu aradan götürmək ücün “İdrak məktəbin”də “After school”  (Dərsdən sonra) təhsil və istirahət proqramı bir necə ildir ki   həyata kecirilr.

Bu proqramda şagirdlərin  evə verilən tapşırıqların yerinə yetirməsindən başqa  valideyinlərin istəyi ilə əlavə təhsil verilir, şağirdlərin  hər tərəfli inkişafına zəmin yaradılır. Dərsdən sonra professional müəllimlərin   yanında, sağlam bir pedağoji mühitdə olan hər bir şagird Read the rest of this entry »Baxış: 2099

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe