Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

“Koqnitiv(dərk etmə) nəzəriyyəsi əsasında innovativ məktəb” layihəsində iştirak etmək ücün ibtidai sinif müəllimləri dəvət olunur.

 Fatma xanım Bunyatova

Layihənin annotasiyası

Layihə Təhsil İslahatı cərcivəsində   ibtidai sinif Kurikulumun həyata kecirilməsində irəli gələn mühüm vəzifələrin innovativ yolla, innovativ məktəbdə  həyata kecirməyi nəzərdə tutur və ibtidai təhsilin məzmununun  yeni struktur quruluşuna  və onun təlim prosesində səmərəli tətbiqi probleminə həsr olunmuşdur.   Layihənin  başlıca qayəsi ibtidai siniflərinin fənn biliklərini ( dil və  riyaziyyat) təfəkkürün inkişafı yolunda modelləşdirilməsi, bu inkişaf yolunda pedağoji prosesin qurulması və bu inkişafın ölcu mexanizminin yaradılmasıdır.  Fənn biliklərinin modelləşdirilməsi Jan Piajenin tamlıq məntiqi və lütfi-Zadənin qeyri səlist məntiqi əsasında aparılacaqdır. Bu iki məntiqin mexanizmləri əsasında yaradılan biliklərin  formal və qeyri səlist modelinin işləm prinsipləri təlim prosesində  Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-nasir” pedaqoji traktatı, Komenskinin və Pestalotsinin didaktik nəzəriyyələri və yeni pedaqoji texnologiya olan konstruktuiv təlimimin İKT ilə inteqrasiyası  təşkil edəcək.

Əlaqə :

idrakmektebi@rambler.ru

tel:(012) 4415806

0503114956

Baxış: 2588

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe