Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

“İdrak məktəbi” F.Bunyatovanın Konstruktiv Təlim Mərkəzi təqdim edir: “Müəllim inkişafının ölçüsü olan attestasiyadan uğurla keçmək ücün dəstək və köməklik” proqramı .

Bu proqramda təhsil kouçingi  aparılacaqdır. Təhsil kouçingini kouç aparır.

Kouç kimdir? – O. öz işinin yüksək səviyyədə bilən və başqalarını bu səviyyəyə çatdırmağa bacaran bir profesionaldır.

Təhsildə  kouçinq  yeni bir bacarıq, profesionallıq, innovativlik və yeni davranış öyrənməsində, hər bir şəxsin özü üçün qoyduğu məqsədə çatmaqda  qarşısına çıxan problemləri həll etməsinə dəstək müddətidir.

http://www.idrak-m.com/?p=3525

http://coachingineducation.ru/aktualnost-kouchinga-v-sovremennom-obrazovanii/

Bu dəstək müddətində müəllimə olduğu yerdən- sıravilikdən  olmaq istədiyi yerə -profesionallığa, , innovativliyə, liderliyə çatmasına təmin edən yol  göstərilir və bu yolun yolçuluğu öyrədilir.

Müəllimin kouçinq  sistemi:

-profesionallıqda, innovativlikdə, liderlikdə, təhsil hədəflərinin yerinə yetirilməsində, müəllim-şagird-         valideyn ünsiyyətinin qurulmasında açar pedaqoji üsullar təqdim edir;

— yaradıcılıq və tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir və təlimdə yaradıcı prosesin qurulmasının açar üsullarını öyrədir;

-müəllimə yeni təlim texnologiyalarından istifadə yollarını  nəzəri və praktiki çəhətdən öyrədir və bu üsullar onun hər bir şagirdini müvəffəq edir;

-təfəkkürün  inkişafının  bir səviyyəsindən o biri səviyyəsinə  yumşaq  keçidin yolunu göstərir;

— müəllimdə özünə inam yaradır və şagirdlərini özünə inamlı edir;

-dəyişikliyi özündə ehtiva edən  innovativ təlimlərdən  olan: problem, proyekt, konstruktiv yanaşma ilə interaktiv təlim və konstruktiv təlimin əməli öyrənilməsinin və praktik  tətbiqinin  addım-addım yol xəritəsi verir;

Kouçinqin alt qatı fərdi treninqdir.

Treninqdə kouç  müəllimi hərəkətə gətirir. Düzgün yolla edilən hərəkət  onu müvəffəqiyyətə  gətirir. Şagirdlərlə yeni davranış üsulları yaradılır, yeni fikir və görümlər yaranır;  özündə yenilik kəşf edilir, ideyalar verilir və o ideyaları həyata kecirməyə qadir olduğuna inanır.
Kouçinq  çalışması sizin ehtiyacınıza, məqsədlərinizə və zamanınıza uyğun olaraq hazırlanır, üz-üzə, on-line və ya telefonla həyata keçirilən təkbətək öyrətmələr, əməli işlər şəklində icra edilir.

Təhsildə koucinqlə yararlanaraq inkişaf, dəyişmə və təlimin yeni quruluşunu  innovativ təhsillə həyatda doğru addımları atın.

Bu yolda məqsədli və davamlı inkişaf üçün kouçinq  fərdi  və qrup halında  kecirilir.

Koucingi kecəndən sonra siz:

-Yeni texnologiyalarla dərs deməyi, yeni quruluşda dərsləri aparmağı,  şagirdlərin yaradıci və tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirməyi, müsabiqələrdə və beynəlxalq təhsil konfranslarında məruzələrlə iştirak etməyi, açıq dərslərdə biliklərlə paylaşmağı, attestasiyadan uğurla  keçməyi  bacaracaqsınız;

-şagirdləri öyrənməni öyrətmə bacarığına,  inkişafın ölçmə mexanizminə yiyələnərək » hər bir şagird-müvəffəq şagirddi»  prinsipini həyata keçirə biləcəksiniz.

Təhsil kouçingini  dünyada rəqamsal təhsilə top 100 yenilik gətirən təhsil liderlərindən və kouclarından biri olan  Fatma xanım Bunyatova keçirir http://www.peoplewhois.ru/search/name/Fatma+Xanum+Bunyatova

http://www.surveymonkey.com/s/education_leaders

 

Who are the leaders in education technology? Survey

www.surveymonkey.com

 

Təhsil koucinqi 2 modulda aparılır

1 modul-nəzəri

2 modul praktiki və əməli

Hər modul 10 saatdan ibarətdir.

Ətraflı məlumat almaq üçün  zəng edin

tel: (012)441-58-06

0503114956

və ya yazın:  idrakmektebi@rambler.

www.idrak-m

 

Baxış: 1949

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe