Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘əqli fəaliyyət’

Otra məktəbdə kimya fənnin tədrisində innovativ dəyişikliklər.

images stam Bakı ş.Qaradağ r-nu 228№ məktəbin

 kimya-biologiya metodisti Hüseynova Rimma 

  5-8 .06. 2014  Stambul   universitetində  keciriləcək  Beynəlxalq  təhsil konqresinin elm və təhsil şöbəsində dinlənilməyə qəbul olunan məqalənin tezisləri.

Bu  məqalə təlim prosesinin dəyişikliyinə həsr edilmişdi.  Dəyişiklik yaddaşa istiqamətlənmiş dərs prosesini koqnitiv dərk etmə prosesinə çevirməkdən ibarətdir. Dərk etmə prosesi üzərində qurulan Bunyatovanın konstruktiv yanaşma ilə interaktiv  təlimi şagirdlərə öz biliklərinə əsaslanaraq yeni biliklərini qurmağa imkan verir. J Piajenin koqnitiv nəzəriyyəsinə və  S.Kaqanın kooperativ təlimin təlim fəaliyyətlərinə  əsaslanan bu təlimdə müəllim dərsin Read the rest of this entry »

Baxış: 1646

Təhsildə kouçinq

Fatma xanım Bunyatova

Kouçinq təlim olsada o təlimdən artıq səmərəli olduğu ücün müəllimlərin diqqətini çəlb etməyə  başlamışdır. Təhsil koçinginin proqramı təhsil alanın sifarişləri əsasında qurulur. Burada müəllimin bacarıqları nəzərə alınaraq onun bilmədiyinin öyrənilməsi vacib götürülür. Bir cox müəllimlərin istəkləri əsasən  elektron dərsin aparılmasının, onun təqdimatının hazırlanması olur. Lakin söhbət zamanı müəllimlərə verilən suallar əsnasında «Dərs qurdunuz, təqdimatı etdiniz, bəs hansı üsullardan, texnologiyalardan istifadə edərək bu dərsdə şagirdləri işlədəçəksiniz? Axı dərsin əsas məqsədi şagirdin inkişafıdır.
İnkişaf isə hərəkətdə olur. Sizin şagirdləriniz hansı təlim  fəaliyyətində olmalıdılar ki, onlaın həm təfəkkürü, həmdə bilikləri inkişaf edilsin?». Bu suallara cavab axtaran müəllim Read the rest of this entry »

Baxış: 2384

Məişət avadanlıqları ilə ehtiyatlı olaq!

Təranə Əliyeva
Respublika İncəsənət Gimnaziyasının ibtidai sinif müəllimi.

  Dərslikdə verilmiş mövzünun məzmun  cərcivəsindən kənara cıxıb, şagirdləri əqli və interaktiv fəaliyyətə cəlb edəndə , dərs  şagird ücün maraqlı və düşündürücü kecir. Belə bir dərsdə onlar öz dünyagörüşlərini, düşüncə tərzlərini quraraq biliklərini genişləndirirlər, anlam üsullarını addım-addım qururlar. Sizə bu yolla II sinifdə kecdiyim dərsi təqdim edirəm.  

Mövzu: Məişət avadanlıqları ilə ehtiyatlı olaq!

Dərsin məqsədi:- şagirdlərin məişət avadanlıqları ilə düzgün davranış bacarıqlarını inkişaf etdirmək; komandada və cütlükdə  şagirdlərin birgəfəaliyyət bacarıqlarını möhkəmlındirmək.

Dərs başlanarkən  sinif komandalara bölünür. Bölünmə düzgün cavabı taparaq, yerdəyişmə  əsasında  aparılır. Read the rest of this entry »

Baxış: 8311

İncəsənət Gimnaziyasında Master-klass

.

Bakı şəhəri İncəsənət Gimnaziyasında “İdrak məktəbi”nin direktoru Fatma xanım Bunyatova  Konstruktiv Təlim Mərkəzin apardığı     treninq cərcivəsində  III sinifdə “Söz. Söz birləşməsi. Cümlə” mövzusunda  məktəbin müəllimlərinə Master-klass vermışdı.                                 F.Bunyatova əyani olaraq müəllimin hansı bacarıqlarını dəyişdirəndə dərsi muasir usulda aparmağı, şagirdlərin interaktiv və əqli fəaliyyətlərinin qurma yollarını göstərmişdi. İki hissədən ibarət olan dərsdə müəllim şagirdlərin “Söz. Söz birləşməsi. Cümlə” haqqında anlamlarını araşdırıb ortalığa cıxardandan sonra bu anlamı “çümlənin növləri”  “sadə və mürəkkəb cümlələr”haqqında  biliklərə cevirdi. Müəllim kecmiş biliklər olan  “Söz” Söz  birləşməsini” bu günki bilik olan  “Cümlə”  ilə əlaqələndirərək gələcək bilik olan  “Mürəkkəb cümləyə” körpü atmış oldu. Məntiqi şərt və suallara əsaslanan bu bilikləri şagirdlər  öz görümlərindən cıxış edərək  misal gətirib öz düşüncə tərzlərinidə necə qurduqlarını numayiş etdirdilər Read the rest of this entry »

Baxış: 2890
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe