Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘dəyişmə’

Təhsilin insan modeli, yoxsa insanın təhsil modeli


 Fatma xanım Bunyatova

Beynəlxalq təhsil konfransına təqdim olunan məruzənin tesisi.

social-innovation-imageBu məqalə insanın  təhsil modelinin yaradılmasına  həsr  edilmişdir. Azərbaycanda və ümumilikdə dünyada aparılan təhsil islahatlarının məqsədi yeni dünyəvi təhsil modeli yaratmaqdır. Bu modelin cizgiləri Azərbaycanda  fənn kurikulumlarında  öz əksini tapıbdır.  Bir sıra  yeniliklərin olmasına baxmayaraq yeni təhsil modelində fərdlərin, insanların düşüncə səviyyələri , yaddaşları , təxəyyülləri araşdırılmamış  və insanın  bu xüsusiyyətlərinin üstündən ötəri sözlərlə keçilmişdir. Təhsilin insan modelini yaratmaq üçün öncə insanın əqli modelini yaratmaq lazımdır. İsanın əqli modelini XX əsrdə İsveçrə psixoloqu J.Piaje idrak nəzəriyəsində əsaslandırmışdır. Bu nəzəriyəyə əsasən  fərdin idraki strukturlarının  inkişaf modelini qurandan sonra ona izamorf  olaraq  təhsil mo Read the rest of this entry »

Baxış: 1485

Yerli və “dünyavi deyişmələr”.

Fatma xanım Bunyatova

Birinci məqam.

Bu günlərdə Kurikulum portalında www.kurikulum.az beynəlxalg məsləhətci Nazim İrfan Tanrukulunun “Proqram və eqitimdə dünyavi dəgişmələr” məruzəsinin təqdimatı ilə tanış oldum. Cox maraqlı təqdimatdır.

Cox qısa və lakonik  dildə Kurikulumun  tətbiqedilmə ərəfəsində hansı araşdırmalar  aparılmalı olduqları və aparılmadıqlarını göstərib. Sadə sözlə desək nəyi nəyə dəyişdirmək və bu dəyişiklik nə gətirə biləcəyi  təhlil  edilməmişdi. Və buna görədə məsləhətci  öz məruzəsində  “  1—4-cü siniflər üçün hazırlanan proqram standartlarının bir çoxu ümumi ifadələrlə (Bir çoxu birdən artıq hədəf) kitaba çevrilmə və mövzunu ifadə etmədə risklər daşıyır.”deməklə Read the rest of this entry »

Baxış: 2213
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe