Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘tamlıq məntiqi’

DAYANIQLI TƏHSİLİN TRANSFORMASİYASI. TAMLIQ VƏ QEYRİ-SƏLİS TƏHSİL MODELI

Fatmaxanım  Cəlal  qızı  Bünyatova,

 «Idrak mektebi-İntellekt school””nin direktoru;

Yuliya İvan qızı Kərimova,

T. Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəbin direktoru

Xülasə: Məqalədə dayanıqlı (dövlət tərəfindən dəstəklənən ) təhsilinhttps://journal.edu.az/2874-preschool-and-primary-education-ssue-4.html transformasiyasından, tam və qeyri-səlis təhsil modelindən söhbət gedir. Müəlliflilər qeyd edirlər ki, təlim prosesində fərdin təfək­kü­rü­nün hərəkətə gətirilməsi problemini həll etmək  üçün təlimin  öyrətmə və mənim­sə­mə məqsədi  öyrənmə və yaratma məqsədinə dəyişdirilməlidir. Bu məq­sə­də çat­­­­maq üçün təlim prosesində şagirdlərin mənimsədikləri biliklərin struktur qu­ru­­luşu məntiqi cəhətdən də­yiş­məlidir. Müəlliflər həmçinin vurğulayırlar ki, dayanıqlı təhsilin öyrətmə nəzəriyyəsini öyrənmə nəzəriyyəsi  ilə əvəz etdikdə təfəkkür hə­­rə­kətə gəlir. Bu hərəkəti J.Piajenin və L.Zadənin yaratdıqları təbii və süni idrak nə­zə­riyyələri əsasında  quranda  dayanıqlı təhsil sistemi transformasiya  olaraq  yeni bir təhsil modelinə –  “Tamlıq və qeyri-sə­lis təhsil modeli”nə  çevrilir. 

Baxış: 1126

«İdrak məktəbi” Konstruktiv təlim mərkəzinin “İnnovativ təhsil proqramı”

Özəl “İdark məktəbi” nin Konstruktiv təlim mərkəzi müəllif təlimi olan “F.Bunyatovanın konstruktiv təlimi»  əsasında “ İnnovativ təhsil proqramı” hazırlanmışdır . F.Bunyatovanın Konstruktiv təlimi haqqında aşağıdakı linklərdən məlumat almaq olar:

Kurikulum Jurnalı 2009-cu il, 2-ci nömrə — Calaméo
www.calameo.com/books/0002151453293995e033b
В центре Курикулума семинар по теме «Конструктивное …
kurikulum.az/index.php?option=com_content…
Педагогическая технология конструктивного обучения — Эйдос
www.eidos.ru › Интернет-журнал «Эйдос» › Методика в школе
АЗБУКА КОНСТРУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ — Единое окно доступа …
window.edu.ru/…/АЗБУКА%20КОНСТРУКТИВНОГО%20ОБУЧЕНИЯ1
http://www.idrak-m.com/?page_id=731Конструктивное обучение Бунятовой
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,7341/Itemid,6/
Accepted Papers : IETC
ietc2009.hacettepe.edu.tr/?page_id=15
Konstruktiv təlim : mahiyyət, prinsip, vəzifələr və dərslərdən nümunələr Bakı 2008 “Ziya-Nurlan” Read the rest of this entry »Baxış: 1649

Fənn biliklərinin strukturlarının formal-məntiqi və qeyri səlist modelləşdirilməsi -təfəkkür yolu

 

    Fatma xanım Bunyatova
                                              “İdrak məktəbi”nin direktoru
                Konstruktiv təlim texnologiyasının  müəllifi

                           Bu məqalə  XXI əsrin təhsil strateqiyasınin  təhsilin təfəkkür yoluna istiqamətləndirilməsindən bəhs edir. Təlimi  təfəkkür yoluna  istiqamətləndirmək ücün təlimdə  üc köklü dəyişikliklər edilməlidir:

  1. Təlim üsulunun dəyişdirilməsi;
  2.  Biliklərin məntiqi strukturlaşdırılması. Bu strukturlar  süni və təbii idrak strukturları ilə eyni kökdə qurulmalıdırlar.
  3.  Fənn biliklərinin tamlıq-məntiqi  və qeyri—səlist modelləşdirilməsi. Bu cür  yanaşma psixopedaqoqikada  yeni bir  istiqamət  nano-psixopedaqoji  istiqamət yaradır..

Nəticə  etibariı ilə  bu 3 prinsip təlim sisteminin quruluşunu dəyişdirir.  Şagirdlərə bilik almaq əvəzinə onlara  nano-psixopedaqoji  yanaşmada qurulan biliklərlə təmasda olaraq öz biliklərini Read the rest of this entry »Baxış: 3196

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe