Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi — YOES layihəsinin növbəti mərhələsi

 

YOES- Azərbaycan –Türkiyə  Yeni Ortaq Egitim Sistemi layihəsinin ikinçi mərhələsi  interaktiv texnologiya olan Kooperativ təlimin dərs prosesində  tətbiqinə yönələçəkdir. Amerika aimi Kaqan Spenserin yaratdığı bu təlimdə  şagird və müəllim arasında qarşılıqlı təlim əlaqələri yaradır. Şagirdlər təlim fəaliyyət strukturlarında  qarşılıqlı  fəaliyyətdə olmağı öyrənirlər. Onlar komandada fikir mübadiləsi aparırlar, yeni fikir yaradırlar , onu sosiallaşdıraraq yeni social və akademik biliklərə cevirirlər. Treninq dövrü hər bir müəllim nəzəri  bilikləri praktiki işə cevirəcəkdir. Tədris etdiyi fənnin bir necə dərslərini  interaktiv təlim olan- Kooperativ təlimin  əsasları və prinsiplərinə uyğun olaraq  İKT vasitəsi ilə  qurub  təqdim edəcək. Təqdim olunan dərslər dərs prosesində  həyata kecirilikdən sonra bir metodik vasitə kimi  cap olunacaq.  Treninq əməli formada  təlim strukturları olan  çütlükdə  müzakirə, təlimci, komandada müzakirə, dəyirmi masa, əqli hücüm, telefon, acım və secim və s. strukturlarında   komandalarda keciriləcəkdir. Treninqin təlim fəaliyyəti strukturlarında kecirilməsi hər bir müəlimə  bu fəaliyyətlərin mexanizmini öyrənərək onları  öz dərs alətinə cevrilməsi ücün zəmin yaradır.

Treninqi Beynəlxalq Kooperativ təlim treneri  “İdrak məktəbi”nin direktoru  Fatma xanım Bunyatova aparacaqdır.

Treninq 4.09-7.09 tarixində 15:00-!9:00 “İdrak məktəbində aparılacaqdır.

Əlavə məlumat almaq ücün tel; 441-58-06

(050) 311-49-56

Baxış: 2293

One Response to “Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi — YOES layihəsinin növbəti mərhələsi”

  • Əzimzadə Yaqut:

    İdrak məktəbinin “Konstruktiv təlim” mərkəzində əməli
    treninqlərdən keçmiş bir müəllim kimi deyə bilərəm ki, müəllimin nəzəri bilikləri praktiki işə cevirərək tədris etdiyi fənnin dərslərini Kooperativ təlimin əsasları və prinsiplərinə uyğun olaraq İKT vasitəsi ilə qurub təqdim etməsi təlimdə şagird və müəllim arasındakı qarşılıqlı təlim əlaqələri yaradır və bu da dərs boyu şagirdlərin aktivliyinin qorunub saxlanılmasına zəmin yzradır.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe