Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘metodik vəsait’

Kurikulumun inkişafında innovativ yanaşmalar

Təhsil Nazirliyinin qrifi ilə çap olunacaq  «Kurikulumun inkişafında innovativ yanaşmalar»  metodik məcmuəsinə  hər bir innovativ müəlim  öz dərsini  göndərə bilər.

Bu metodik vəsait kurikulumun təlim strategiyasının genişləndirilməsi istiqamətində hazırlanır.  Metodik vəsaitin məqsədi  geniş müəllim auditoriyasını dünya pedaqoji məkanında işlənən ,  tədris olunan yeni  təlim texnologiyaları ilə tanış etməkdir.  Bu vaxta qədər kurikulumun təlim strategiyası fəal təlim kimi qəbul edilib, bu metodik vəsaitdə isə müəllimlərin  proyekt, problem, konstruktiv Read the rest of this entry »

Baxış: 2316

Azərbaycan –Türkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi — YOES layihəsinin növbəti mərhələsi

 

YOES- Azərbaycan –Türkiyə  Yeni Ortaq Egitim Sistemi layihəsinin ikinçi mərhələsi  interaktiv texnologiya olan Kooperativ təlimin dərs prosesində  tətbiqinə yönələçəkdir. Amerika aimi Kaqan Spenserin yaratdığı bu təlimdə  şagird və müəllim arasında qarşılıqlı təlim əlaqələri yaradır. Şagirdlər təlim fəaliyyət strukturlarında  qarşılıqlı  fəaliyyətdə olmağı öyrənirlər. Onlar komandada fikir mübadiləsi aparırlar, yeni fikir yaradırlar , onu sosiallaşdıraraq yeni social və akademik biliklərə cevirirlər. Treninq dövrü hər bir müəllim nəzəri  bilikləri praktiki işə cevirəcəkdir. Tədris etdiyi fənnin bir necə dərslərini  interaktiv təlim olan- Kooperativ təlimin  əsasları və prinsiplərinə uyğun olaraq  İKT vasitəsi ilə  qurub Read the rest of this entry »

Baxış: 2310

Azərbaycan – Turkiyə Yeni Ortaq Egitim Sistemi –YOES layihəsinin birinci mərhələsi artıq başa catır

innovativ müəllimlər kursuFatma xanım Bunyatova

Azərbaycan – Turkiyə              Yeni Ortaq  Egitim  Sistemi –YOES  layihəsinin birinci mərhələsi artıq başa catmaq üzrədir.

Kursun başlıca məqsədi müəllimlərə dərslərini  İKT vasitələri əsasında layihələşdirilməsi yollarının öyrədilməsi, dərslərdə bu texnologiyadan səmərəli istifadə üsullarının öyrədilməsidir.

Kurs dövru son  informasiya  və kommunikasiya texnologiyası olan  Windous office-2010 proqramından  istifadə edən müəllimlər  öz layihələrini yaratmışlar. Layihələrin  müzakirəsindən sonra onun Read the rest of this entry »

Baxış: 2605

Təbriklər!

         F. Bunyatovanın “Konstruktiv təlim mərkəzi”  yaradıcı müəllim Göygöl rayonunun  Üctəpə kənd orta məktəbinin müəllimi Nurlan Quliyevanı “Riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisi metodikası” metodik vəsaitinin işıq üzü görməyi ilə təbrik edir.

Kitab Azərbaycan Respublikasının TN əmrinə əsasən metodik vəsait kimi təsdiq edilmişdir

 Kitab riyaziyyatın konstruktiv təlimlə tədrisinə aid metodik , göstərişlərdən, dərs nümunələrindən və riyazi anlayışlarının   bədiləşdiyi elmi hekayələrdən ibarətdir. Müəllif, vəsaitdə riyaziyyatın həyatdakı rolunu göstərməklə , elmi həyatiləşdirməyə yaradıcı öyrənmənin mahiyyətini açmağa  çalışmışdır. Kitabdakı tövsiyələr elmin anlam yolu ilə qavranılması ücün yaradıcı təfəkkürün formalaşmasına xidmət edir.  Metodik vəsait orta   məktəb çagirdləri, tələbələr və müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.


Baxış: 3060
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe