Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘öyrənməyiə öyrətmək’

Türkiyə. Stambul universiteti-ERPA-2014 Beynəlxalq Təhsil Konqresi

Dünyanın ən qədim universitetlərindən biri olan Stambul universitetində iyunun 5-7 ERPA 2014 keçirilən beynəlxalq konfransında  Özəl “İdrak məktəbi” Konstruktiv təlim mərkəzinin üzvləri tərəfindən 6 məqalə təqdim edilmişdir.

Bu konqresi Türkiyənin Sakarya və İstanbul universitetləri ilə birlikdə ERPA assosiasiyası keçirirdi. Konqresin proqramına baxanda görmək olardı ki, burada təhsilin hər sahəsi  müzakirə predmeti  idi.

Bizi əsasən  orta məktəblərdə aparılan yeniliklər maraqlandırırdı. Təhsil yenilikləri arasında orta okulda çoxlu zəka sahəsinin inkişafı,  flipçart dərs modeli, proyekt və problem təlimlər barəsində edilən təqdimatlar maraqla dinlənildi. Konstruktiv təlim mərkəzinin üzvləri  tərəfindən təqdim olunan məruzələr öz praktiki əhəmiyyəti ilə araşdırmaçıların,universitet müəllimlərinin diqqətini çəkmiş oldu.

Müəllimlər tərəfindən təqdim olunan  praktiki tətbiq böyük maraq doğurmuşdu.. Kimya , biologiya , riyaziyyat fənnindən Read the rest of this entry »

Baxış: 1261

Dərsliklər və yeniliklər

 Fatma xanım Bunyatova

Ədəbiyyat -5  (A.Süleymanova və b. ) Müəllim ücün metodik vəsaitinə  konstruktiv yanaşma prizmasından baxış

Ədəbiyyat-5 (A.Süleymanova və b.)  dərsliyin müəllifləri  kurikulumun təlim strategiyasına  yenilik gətiriblər. Onlar Amerika alimləri Robert Strenberq və Horvard Qardnerin oxu strategiyalarına əsaslanaraq dərs prosesində şagirdlərin oxuyaraq öyrənmələrini əsas götürürlər. Müsbət bir haldır ki,  müəlliflər MMV-də müəllimlərə  bu strategiya haqqında geniş məlumat verirlər, misallar gətirərək  onu hər tərəfli açıqlayıb təhlil edirlər, istiqamətlərini nəzəri cəhətdən göstərirlər.

H.Qardner  Jan Piajenin koqnitiv (dərk etmə) nəzəriyyəsinə əsaslanan,bu nəzəriyyəni  inkişaf etdirən bir alimdir.  Koqnitiv nəzəriyyə  , yəni dərk etmə nəzəriyyəsi ,  konstruktivizimə aiddir.  Bu dərketmə prosesində hər bir şagird öz biliklərindən,  təcrübəsindən çıxış edərək öz biliklərini yaradır. Müəlliflər nəzəri cəhətdən bunu təsdiqləyirlər,  nümunəvi dərslərdə bunu fəal təlimin üsulları üzrə qurmağa cəhd edirlər  (müəllimlər təlimlərdə fəal təlim strategiyasına yiyələnirlər, buda bir paradoksdur yenilik var, amma tətbiqi öyrənilmir ) , lakin bu cəhd tam  alınmır.  Çünki,  fəal təlimin yolu bir yoldur,  konstruktivizmin,  dərketmənin yolu isə başqa bir yoldur.  Konstruktivizimdə fəal ünsiyyət, Read the rest of this entry »

Baxış: 2639
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe