Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘Vıqotski’

Ankara görüşləri -3

 Fatma xanım Bunyatova

Ankara. Maya kollejiMaya kollecinin təsisçisi olan Ziya Səlcuq bəylə  birinci  görüşümüzdən   sonra,  Maya kollecində təyin olunmuş   vaxtda Ziya bəyin dəvət etdiyi alimlər  və  kollecin rəhbərləri qarşısında  “Azərbaycan və Türkiyə Yeni Ortaq Eğitim Sistemi – YOES”  layihəsini təqdimatını etdim.  Təqdimata Kütahya Dilpinar Universitetindən, Ankaranın  ODTU –dan  da  alimlər  dəvət edilmişdir.

Özümü təqdim etdikdən  sonra , öncə Azərbaycanda  gedən təhsil islahatları haqqında qısa bir məlumat  verdim. İştirakçıların diqqətini müəllimlərin yenidən hazırlanmasına, yeni dərsliklərin yaradılması məsələlərinə  yönəltdim. Həqiqətən də çox işlər görüldüyünü , müəllimlərin az da olsa fəallıqlarıının nəticəsi  görünməsini vurğuladım.

Layihənin təqdimatı çox diqqətlə izlənildi.  İki dövlətin təhsil sahəsində  keçirdikləri  yeniliklərdəki   fərqlər və oxşarlıqlar  demək olar ki,  eynidir. Müzakirə obyekti və düşündürücü suallar  layihənin üç  əsas  qayəsi olan koqnitiv  Read the rest of this entry »

Baxış: 1941

Quyuya su tökməklə…

3. Müəllimdən müəllimə

Fatma xanım Bünyatova

Quyuya su tökməklə quyunun suyu olmaz. Belə deyiblər atalar…

Etnopedaqoqikamızın bu olayının açılımı “quyuya su tökməkdənsə gərək quyunun gözünü açasan, ayrı variantda isə quyuya su tökməklə  guyunun suyu olmaz” kimi  dilimizin bir milli pedağoji deyiminə cevrilmişdi.

Həqiqətən də bu gün biz başa düşürük ki, şagirdə bilik ötürməklə, verməklə onu bilikli edə bilmirik. Biz gərək onun dərk etmə qabiliyyətini,  təffəkkürünü inkişaf etdirək ki, o özünə bilik yaratsın. Read the rest of this entry »

Baxış: 4391

Konstruktiv təlimin təyini və fəlsəfəsi, mahiyyəti, məqsədi və formulu

Konstruktiv təlim şagird təfəkkürünün yardımı ilə qazanılmış, qazanılmaqda olan və qazanılacaq yeni biliklərin bütövlüyü deməkdir.

  Konstruktiv təlim yaradıcı, səciyyəli əməliyyat təlimidir.Bu təlimdə şagirdlər öz daxili duyğu və idrak səviyyələrindən çıxış etməklə, bilikləri üzərində apardıqları məntiqi əməliyyat nəticəsində yeni bilik qazanaraq yaradıcı olurlar.Həmin yaradıcılıq həm fərdi, həm də kooperativ (yəni birgə fəaliyyət) xarakteri daşıyır. Yəni bu yaradıcılıq uşağın-şagirdin fərdi, yaxud qrup halındakı işindən, fəaliyyətindən asılıdır. Sətirlərin müəllifinin konstruktiv təlim fəlsəfəsi amerikalı alim Cerom Brunerin konstruktivizm fəlsəfəsi ilə səsləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, C. Brunerin konstruktivizm təlimində fərd öz şəxsi dərkinin nəticəsini, cəmiyyətin əvvəlcədən əldə etdiyi təcrübələrlə əlaqələndirməyə və əsaslandırmağa çalışaraq yeni bilik qazanır.Bünyatovanın konstruktiv təlim fəlsəfəsi həm də Şərq-Qərb təlim sisteminin sintezində ehtiva olunur. Bu təlim fəlsəfəsi hissədən tama, yaxud da tamdan hissəyə çıxmağa, şagirdlərin əldə olunmuş bilikləri ilə yeni qazanılacaq biliklərin birləşməsinə, qovuşmasına əsaslanır. Bu da öz növbəsində şagird biliyinin tamlıq sxemini yaradır. Read the rest of this entry »

Baxış: 22737
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe