Sayğac


free counters
Treninqlər
Pedsovet.org
Участник Всероссийского интернет-педсовета-2010

Posts Tagged ‘F.Bünyatova’

Rayon, Şəhər Təhsil Şöbələrinin metod kabinet müdürlərinin, məktəb direktorlarının və müəllimlərin diqqətinə.

Təhsil islahatının əsas istiqamətlərindən biri müəllimin peşəkarlıq səviyyəsinin qaldırılmasıdır. Müəllim nə qədər pedaqoji texnologiyalardan, metod və üsullardan xəbərdar olsa, bir o qədər onun təlimdə istifadə edəcəyi metod və üsulların çeşidləri genişlənəcəkdir.

Müəllimin yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnməsi məqsədi ilə “İdrak məktəbi” Konstruktiv Təlim Mərkəzi interaktiv və konstruktiv texnologiyaları üzrə təlim keçirir. Read the rest of this entry »

Baxış: 3386

Konstruktiv təlimin təyini və fəlsəfəsi, mahiyyəti, məqsədi və formulu

Konstruktiv təlim şagird təfəkkürünün yardımı ilə qazanılmış, qazanılmaqda olan və qazanılacaq yeni biliklərin bütövlüyü deməkdir.

  Konstruktiv təlim yaradıcı, səciyyəli əməliyyat təlimidir.Bu təlimdə şagirdlər öz daxili duyğu və idrak səviyyələrindən çıxış etməklə, bilikləri üzərində apardıqları məntiqi əməliyyat nəticəsində yeni bilik qazanaraq yaradıcı olurlar.Həmin yaradıcılıq həm fərdi, həm də kooperativ (yəni birgə fəaliyyət) xarakteri daşıyır. Yəni bu yaradıcılıq uşağın-şagirdin fərdi, yaxud qrup halındakı işindən, fəaliyyətindən asılıdır. Sətirlərin müəllifinin konstruktiv təlim fəlsəfəsi amerikalı alim Cerom Brunerin konstruktivizm fəlsəfəsi ilə səsləşir. Qeyd etmək lazımdır ki, C. Brunerin konstruktivizm təlimində fərd öz şəxsi dərkinin nəticəsini, cəmiyyətin əvvəlcədən əldə etdiyi təcrübələrlə əlaqələndirməyə və əsaslandırmağa çalışaraq yeni bilik qazanır.Bünyatovanın konstruktiv təlim fəlsəfəsi həm də Şərq-Qərb təlim sisteminin sintezində ehtiva olunur. Bu təlim fəlsəfəsi hissədən tama, yaxud da tamdan hissəyə çıxmağa, şagirdlərin əldə olunmuş bilikləri ilə yeni qazanılacaq biliklərin birləşməsinə, qovuşmasına əsaslanır. Bu da öz növbəsində şagird biliyinin tamlıq sxemini yaradır. Read the rest of this entry »

Baxış: 21848
Google-Translate
Şagird qəbulu
Distant kurslar
Montessori-pre school qroupe